23.05.2018

Kolejny krok ORLENu do objęcia pełnej kontroli nad Unipetrol

PKN ORLEN złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki. Zapewnienie pełnej kontroli nad czeską spółką zwiększy możliwość wykorzystania zaangażowanego przez PKN ORLEN kapitału. Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r.

Branża rafineryjno-petrochemiczna jest bardzo podatna na wahania w otoczeniu zewnętrznym, a naszym obowiązkiem jest na nie skutecznie odpowiadać. Dlatego posiadanie 100% akcji spółek kluczowych dla efektywności Grupy nie jest dla nas opcją, ale koniecznością. W przypadku Unipetrolu jesteśmy coraz bliżsi realizacji tego celu. Uzyskanie pełnej kontroli nad spółką  przełoży się na zdolność do generowania korzyści synergicznych w wielu obszarach współpracy z PKN ORLEN, których w obecnej strukturze nie ma możliwości zrealizować. Chodzi o m.in. optymalizację planowania produkcji, wspólne zakupy czy zarządzanie łańcuchem dostaw – podkreślił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zadeklarowana cena wykupu przymusowego została ustalona na poziomie 380 CZK za akcję, czyli takiej samej jak cena ogłoszona w wezwaniu z grudnia 2017 r. Jest ona korzystna zarówno z punktu widzenia PKN ORLEN, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Najlepsze potwierdzenie, że zaproponowana cena jest atrakcyjna, stanowi uzyskanie 31,04% udziałów już w pierwszym, dobrowolnym wezwaniu.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych PKN ORLEN oraz z dostępnego kredytu konsorcjalnego. Zgodnie z założeniami, po przeprowadzeniu wykupu, dług netto Koncernu pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powinien wpłynąć na pogorszenie oceny ratingowej.

PKN ORLEN zarządza sześcioma rafineriami w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach procesów optymalizacyjnych, w ramach Grupy ORLEN połączono południowe aktywa w Polsce, aby jeszcze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu zewnętrznym. Odpowiedzią Koncernu na bieżące i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszystkim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej w stosunku do konkurentów. To dotyczy również aktywów w Czechach.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na chemicznym i petrochemicznym rynku w Europie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie  o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. Sprawna realizacja m.in. tej  inwestycji umożliwi wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z najbardziej perspektywicznych branż na świecie.