09.03.2014

Informacja Koncernu dotycząca wchodzącego w życie zakazu handlu w niedzielę

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego rozszerzania oferty czy zmian w sposobie funkcjonowania sieci ORLEN, związanych z wchodzącym w życie zakazem handlu w niedzielę, pragniemy podkreślić, że nie są planowane istotne zmiany w ofercie produktowej naszej sieci.

Jednocześnie należy przypomnieć, że zmiana statutu Koncernu, rozszerzająca kategorie produktowe, związana jest wyłącznie z planami zmiany hurtowego modelu zaopatrzenia stacji sieci  PKN ORLEN, z trybu zakupów pośrednich, na zakup bezpośredni u producenta, mającymi na celu optymalizację kosztową i wykorzystanie efektu skali. Wiąże się to z określonymi skutkami prawnymi, np. chcąc sprzedawać stacjom franczyzowym młynki do kawy z logo StopCafe, Koncern w Klasyfikacji Działalności musi umieścić całą podklasę 46.43.Z sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego.

Zmiany w ofercie sieci, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami Koncernu, dotyczyć mogą przede wszystkim sukcesywnego zwiększania dostępności produktów pochodzących od rodzimych producentów.