28.09.2018

Rusza III edycja Programu stażowego „Energia dla Przyszłości”

Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi PGE S.A., PKN ORLEN S.A. oraz PGNiG S.A. organizuje III edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”, skierowanego do studentów i absolwentów najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Spotkanie inauguracyjne otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski 28 września 2018 r w ME.

- Cieszy mnie tak duże zainteresowanie naszym programem stażowym. To budujące, że młodzi ludzie mają sprecyzowane plany na przyszłość i wiążą je z sektorem energii. – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że celem Programu przygotowanego przez ME - we współpracy ze spółkami energetycznymi - jest poszukiwanie najlepszych studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy w przyszłości wzmocnią zaplecze kadrowe branży energii w Polsce. – Mam nadzieję, że doświadczenia i kontakty pozyskane podczas stażu, w przyszłości zaowocują zacieśnianiem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, przedsiębiorcami a środowiskiem naukowo- badawczym – podkreślił.

- Jesteśmy liderem rynku energetycznego w Polsce i świadomie uczestniczymy w tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników tego sektora, co z całą pewnością w znacznym stopniu umożliwi zniwelowanie skutków luki pokoleniowej, również w naszej firmie. Sukces kolejnych edycji projektu „Energia dla przyszłości” pokazał, że jesteśmy współautorem jedynego i niepowtarzalnego na rynku programu stażowego skierowanego do „młodych energetyków” – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski.

- Uczestnikom programu stażowego umożliwiamy skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z realiami dużej firmy. To korzystne zarówno dla młodych utalentowanych osób pragnących się rozwijać, jak również dla PGNiG jako pracodawcy, który takich osób poszukuje. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż najzdolniejsi stażyści otrzymują od nas propozycję zatrudnienia – powiedział wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. finansowych Michał Pietrzyk.

- Sektor energetyczny jest uznawany za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż przemysłu. Innowacyjne technologie, które zmieniają rynek energii, wymagają silnego zaplecza w postaci kapitału ludzkiego. Rolą biznesu jest uzupełnienie zdobywanej na studiach wiedzy o praktykę zawodową i taką właśnie możliwość stworzył program "Energia dla przyszłości". Pozwala on z optymizmem patrzeć w przyszłość polskiego sektora energetycznego, którego rozwój zależeć będzie w dużym stopniu od wysoko wykwalifikowanej kadry - powiedział Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek.

Podczas naboru wyłoniono 23 kandydatów, którzy otrzymali najwyższe oceny z wiedzy i umiejętności dotyczących obszaru elektroenergetyki oraz znajomości języka angielskiego. Uczestnicy stażu zostali wybrani spośród 10 najlepszych uczelni technicznych (według rankingu Perspektywy 2017). Są to: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Łódzka, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Politechnika Lubelska, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Podczas rocznego płatnego stażu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z pracą w resorcie energii oraz w wybranych spółkach współpracujących z ministerstwem - PGE S.A., PKN ORLEN S.A. oraz PGNiG S.A.