10.06.2019

Inwestycja ORLENu zwiększy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej do Płocka

Stabilność oraz pewność dostaw energii elektrycznej i cieplnej do płockiej rafinerii oraz zewnętrznych odbiorców, w tym miasta – to główne korzyści realizowanej przez PKN ORLEN inwestycji w Elektrociepłowni Płock. W tym celu Spółka zamierza wybudować sprawniejszy i efektywniejszy turbozespół TG1. Dostawcą technologii i wykonawcą w trybie pod klucz będzie GE Power.

Realizacja inwestycji dotyczącej modernizacji turbozespołu TG1 w zakładowej elektrociepłowni umożliwi 10 proc. wzrost jej sprawności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Przyczyni się ona także do optymalizacji kosztów dzięki wydłużeniu cykli pracy pomiędzy remontami. Podwyższy to również ciągłość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz działających na jego terenie firm. Odbiorcą wytwarzanego ciepła będzie również miasto.

Konsekwentny rozwój obszaru energetyki, zakładający wykorzystanie efektywnego procesu kogeneracji tj. procesu o najwyższej sprawności energetycznej wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, jest jednym z naszych kierunków strategicznych. Dzięki nowym inwestycjom i rozwijaniu istniejącej już infrastruktury stale umacniamy naszą pozycję na rynku energii elektrycznej, wpływając w ten sposób na wzrost bezpieczeństwa pracy naszych instalacji, ale też bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi Jarosław Dybowski, Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki PKN ORLEN.

Projekt modernizacji turbozespołu nr 1 obejmuje demontaż istniejącej maszyny i budowę w jej miejsce w formule „pod klucz” nowej o zwiększonej mocy z obecnych 55 do 65 MWe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewidziane jest także zawarcie wieloletniej umowy serwisowej. Demontaż rozpoczęła już płocka firma CKTiS, natomiast za budowę i serwis odpowiedzialna będzie spółka GE Power Sp. z o.o.

GE Power to światowy lider technologii w zakresie energetyki z ponad 70-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Nasze urządzenia dostarczają energię dla ponad jednej trzeciej części świata oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie. Nowy turbozespół w Płocku przystosowany będzie do produkcji pary technologicznej oraz produkcji energii elektrycznej w kogeneracji. Co istotne, turbina parowa wyprodukowana zostanie w zakładzie GE w Elblągu, natomiast generator w naszej fabryce we Wrocławiu – mówi Sławomir Żygowski, Prezes GE Power.

Kompleksowy program zakładający sukcesywną wymianę wyeksploatowanych maszyn w Elektrociepłowni Płock został przygotowany we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Pierwszy etap programu, dotyczący wymiany turbozespołu nr 1, zakończy się we wrześniu 2021 r.

W Elektrociepłowni Płock pracuje siedem turbozespołów. Turbozespół TG1, który został oddany do użytku w 1968 r., osiągnął już graniczny czas pracy ok. 300 tys. godz.. Do tej granicy zbliżają się także kolejne cztery turbozespoły. Modernizacji nie wymaga natomiast TG6, zbudowany w 2001 r., a także TG7, który powstał w 2017 r.

Elektrociepłownia Płock jest największą tego typu jednostką przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie. Jej moc elektryczna wynosi 413,6 MWe, a cieplna - 2149 MWt. PKN ORLEN posiada bloki energetyczne również we Włocławku, Trzebini i Jedliczach, a także w Czechach i na Litwie. W sumie ich moce wynoszą 1,9 GWe i 6,1 GWt. ORLEN analizuje również projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy do 1,2 GW.