16.10.2020

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN nagrodzony w konkursie „The Best Annual Report 2019”

PKN ORLEN po raz kolejny potwierdził wysoką jakość raportowania zintegrowanego i sprawozdawczości finansowej. ”. Raport Zintegrowany koncernu został uznany za najlepszy w kategorii przedsiębiorstw w konkursie „The Best Annual Report 2019. Otrzymał także tytuł „The Best of The Best” przyznawany firmom, którym co najmniej trzykrotnie udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie w tym konkursie.

- Mamy satysfakcję, że poziom naszej sprawozdawczości został tak wysoko oceniony przez jury konkursu. To potwierdzenie, że PKN ORLEN spełnia oczekiwania i utrzymuje najwyższe standardy komunikacji z interesariuszami. Nasz Raport Zintegrowany obejmuje sprawozdania finansowe, ale jest też cennym źródłem wiedzy o koncernie, jego działalności, perspektywach na przyszłość i potencjale rozwoju. W tym roku szczególny nacisk położyliśmy na kwestie środowiskowe, społeczne, dotyczące zarządzania i poszanowania praw. Są one ściśle powiązane z naszą działalnością biznesową i wpisują się w światowe trendy w raportowaniu – mówi Adam Burak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Komunikacji i Marketingu.

PKN ORLEN już po raz szósty zaprezentował swoją działalność w formule zintegrowanej, łączącej sprawozdawczość finansową z pozafinansowymi aspektami funkcjonowania. W raporcie przedstawiono jak model biznesowy, strategia, ład korporacyjny, a także wyniki i prognozy na przyszłość, wpływają na budowę wartości Grupy oraz jej dalszy dynamiczny rozwój. Podsumowując wydarzenia minionego roku, szczególną uwagę poświęcono zarządzaniu oraz oddziaływaniu koncernu na sferę społeczną i środowisko naturalne. Była to odpowiedź na rosnące oczekiwania otoczenia, w efekcie których powstał nowy indeks spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych – WIG-ESG.

Uznanie jury konkursu zyskał opis procesu tworzenia wartości oraz prezentacja kluczowych kapitałów przedsiębiorstwa, m.in. finansowego, produkcyjnego i ludzkiego oraz powiązań między nimi. Na wyróżnienie zasłużyły również sekcje dotyczące zarządzania ryzykiem i outlook, jak też prezentacja informacji niefinansowych. W ocenie jury, szczególną uwagę warto zwrócić także na bezpośrednią deklarację odpowiedzialności za treść raportu zintegrowanego, złożoną przez Zarząd PKN ORLEN i potwierdzoną podpisami jego członków. Jest to pierwszy przypadek wśród polskich przedsiębiorstw takiej realizacji obowiązku odpowiedzialności za raport, wynikającego z Międzynarodowych Założeń Koncepcyjnych Sprawozdawczości Zintegrowanej.

Układ publikacji i zawarte w niej treści opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council. Działalność pozafinansowa, przedstawiona w raporcie, została przygotowana zgodnie z międzynarodowym standardem GRI Standards i poddana niezależnej weryfikacji.

Bogaty zasób interaktywnych narzędzi ułatwia użytkownikowi dostęp do szukanych w Raporcie Zintegrowanym treści - interaktywnych wskaźników efektywności, centrum tabel i wykresów, dokumentów oraz multimediów. PKN ORLEN jako partner Programu Dostępność Plus wprowadził w Raporcie specjalne udogodnienia, między innymi syntezator mowy, który pomaga osobom niedowidzącym w odczytaniu tekstu znajdującego się na stronie.

Organizatorem konkursu „The Best Annual Report 2019” jest Instytut Rachunkowości i Podatków, a patronem strategicznym Giełda Papierów Wartościowych. Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych według MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2019 jest dostępny pod adresem:

https://raportzintegrowany2019.orlen.pl/