27.10.2021

Kolejny krok do rozbudowy litewskiej rafinerii Grupy ORLEN

ORLEN Lietuva z Grupy ORLEN podpisała umowę z wykonawcą inwestycji w rafinerii w Możejkach, która umożliwi pogłębiony przerób ropy naftowej i będzie skuteczną odpowiedzią na stale rosnące zapotrzebowanie na produkty wysokomarżowe. Po realizacji inwestycji, do końca 2024 roku, EBITDA spółki może wzrosnąć o ok. 68 mln euro rocznie, zwiększając tym samym rentowność rafinerii. 

Wykonawcą instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii w Możejkach, w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction), będzie doświadczona, międzynarodowa firma Petrofac. Jej oferta okazała się najbardziej atrakcyjna w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem, wybór wykonawcy tej inwestycji również zweryfikowała Litewska Komisja przy Kancelarii Premiera do spraw Spółek Strategicznych.

W realizację inwestycji w pogłębiony przerób ropy aktywnie zaangażował się litewski rząd. W lipcu br. ORLEN Lietuva podpisała z Ministerstwem Energetyki Republiki Litewskiej list intencyjny, w którym strona litewska zadeklarowała sprawdzenie sposobów partycypacji w jego realizacji, a także dołożenie starań, aby wobec projektu zostały zastosowane ulgi.

ORLEN Lietuva to dla Grupy ORLEN kluczowa spółka, obsługująca jedyną rafinerię w regionie, co sprawia, że jest gwarantem jego bezpieczeństwa. Inwestowanie w jej dalszy dynamiczny rozwój przynosi także korzyści dla gospodarki Litwy, szczególnie, że ORLEN Lietuva to jeden z największych płatników podatków na Litwie. Tylko w 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła 566 495 374 euro z tytułu podatków. ORLEN Lietuva jest też kluczowym pracodawcą w regionie. Obecnie zatrudnia bezpośrednio 1500 osób, a kolejne 4500 osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych.

Petrofac to brytyjska firma z sektora energetycznego, która jest wiodącym dostawcą usług dla międzynarodowego przemysłu naftowego i gazowego. Od ponad 40 lat zajmuje się projektowaniem, budową i obsługą światowej klasy obiektów energetycznych, stworzonych z myślą o bezpieczeństwie, optymalnej wydajności i niskiej emisji. Do tej pory firma zrealizowała ponad 200 dużych projektów na całym świecie, m.in. na terenach omańskiej pustyni, Arktyce i Morzu Północnym. Wśród zrealizowanych inwestycji są: zakłady przetwarzania gazu, rafinerie czystych paliw, morskie elektrownie wiatrowe oraz projekty wodorowe. Wśród dotychczasowych partnerów firmy Petrofac Limited są m.in. Shell, Basrah Oil Company (BOC), Bonatti, CO2 Capsol, Infinite Blue Energy Group (IBE), Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), ONEgas.