21.01.2021

ORLEN i Energa planują kolejne megawaty z OZE w Wielkopolsce

Energa z Grupy ORLEN planuje realizację nowej farmy fotowoltaicznej PV Mitra o mocy ok. 100 MW. Inwestycja powstanie na poeksploatacyjnych terenach kopalni Adamów w gminie Przykona w Wielkopolsce. Instalacja będzie elementem powstającego Centrum OZE Energa, którego łączny potencjał w różnych źródłach odnawialnych wynosi ok. 160 MW. 

- W zaprezentowanej przez nas niedawno strategii ORLEN2030 jasno zadeklarowaliśmy, że będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. Już teraz posiadamy ok. 450 MW zainstalowanych w OZE, a w perspektywie dekady chcemy zwiększyć nasze odnawialne moce do 2,5 GW. W tym roku planujemy pozyskanie pozwolenia na realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Będzie to kolejny ważny krok w rozbudowie nowoczesnego, niskoemisyjnego segmentu energetycznego i dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN, większościowego właściciela Grupy Energa.

Projekt PV Mitra znajduje się w fazie prac planistycznych, w tym trasowania linii elektroenergetycznych, które połączą inwestycję z siecią przesyłową. Trwają również działania zmierzające do uzyskania kompletu decyzji administracyjnych, w tym uzyskania warunków przyłączeniowych i pozwolenia na budowę. Spółka szacuje, że ich pozyskanie będzie możliwe już w 2021 roku.

Energa konsekwentnie rozwija aktywa energetyki odnawialnej. Lokalizacja tych projektów w gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po odkrywkach kopalni węgla brunatnego Adamów, jest ważna ze strategicznego punktu widzenia. Nie tylko zastępują one działające tam wcześniej źródła konwencjonalne, ale jednocześnie wykorzystują istniejącą nadal infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny zapewniając rekultywację terenów pokopalnianych.

Na terenie tym już teraz działa uruchomiona w lipcu 2020 r. Farma Wiatrowa Przykona o mocy 31 MW. Obok niej powstanie farma fotowoltaiczna PV Gryf o mocy 20 MW, dla której NTP (Notice to Proceed – ang. polecenie rozpoczęcia prac) wydane zostało z końcem 2020 roku. W momencie oddania do użytku będzie to największa instalacja fotowoltaiczna wśród aktywów OZE Energi. Według szacunków, po wybudowaniu PV Gryf oraz PV Mitra aktywa działające w ramach Centrum OZE Energi byłyby w stanie zasilić ok. 100 tys. gospodarstw domowych.

Zielona transformacja

Budowa nowych megawatów mocy w Przykonie, uzupełniających istniejącą już farmę wiatrową, znacząco poprawi wskaźnik produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych należących do Energi. Zgodnie z obecnymi trendami rynkowymi oraz postępującymi zmianami w otoczeniu makroekonomicznym PKN ORLEN wspólnie z Energą dążą do powiększenia portfela wytwórczego z OZE, w szczególności wiatru i fotowoltaiki.

Obecnie Energa OZE zarządza dwiema komercyjnymi farmami fotowoltaicznymi – PV Delta o mocy zainstalowanej 1,63 MW oraz PV Czernikowo 3,77 MW. Przez trzy pierwsze kwartały ubiegłego roku oba te aktywa wyprodukowały ok. 5 GWh energii elektrycznej. Wynik ten pozwolił zasilić ok. 2,5 tys. gospodarstw domowych, a jednocześnie zredukował emisję CO2 o 3,8 tys. ton.