30.03.2022

PKN ORLEN planuje przeznaczyć na dywidendę 1,5 mld zł

Zarząd PKN ORLEN zarekomendował wypłatę dywidendy za 2021 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Jej wysokość jest zgodna z przyjętą przez koncern polityką dywidendy i jednocześnie stanowi odzwierciedlenie bardzo dobrych wyników finansowych Grupy ORLEN. Finalną decyzję o wysokości dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

- W ramach strategii ORLEN2030 jasno określiliśmy zasady, którymi kierujemy się przy wypłacie dywidendy. Jesteśmy konsekwentni w swoich działaniach i bardzo poważnie traktujemy obietnice składane naszym Akcjonariuszom. Dlatego będziemy rekomendować Walnemu Zgromadzeniu dywidendę na poziomie 3,5 zł na akcję. Na naszą decyzję istotny wpływ miały również rekordowe w historii koncernu wyniki wypracowane w 2021 roku. Bardzo dobra, stabilna kondycja finansowa pozwala nam dzielić się zyskami z Akcjonariuszami, dając jednocześnie solidne podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy ORLEN – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W 2021 roku Grupa ORLEN wypracowała ponad 10 mld zł zysku netto. Jednocześnie przeznaczyła na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł. W tym czasie w zakładzie w Trzebini zakończyła się budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu. Do użytku zostało oddane także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Kontynuowana była również rozbudowa instalacji do produkcji nawozów azotowych we Włocławku oraz budowa instalacji Visbreakingu w Płocku, która znacząco zwiększy uzysk produktów lekkich, czyli benzyny i oleju napędowego.

Jeśli zaproponowana przez Zarząd PKN ORLEN wysokość dywidendy za 2021 rok spotka się z akceptacją ZWZ Spółki, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom blisko 1,5mld zł. Zarząd Koncernu na dzień dywidendy zaproponował 10 sierpnia 2022 roku, a na dzień wypłaty dywidendy 3 października 2022 roku.