29.06.2023

ORLEN inwestuje w bioplastik

ORLEN konsekwentnie realizuje największą od 20 lat inwestycję petrochemiczną w Europie. Koncern podjął decyzję o zwiększeniu skali rozbudowy Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne, stanowiące bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, jak części samochodowe, czy sprzęt AGD. W efekcie rozbudowy Kompleksu Olefin powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy. Inwestycja pozwoli m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Finalizacja projektu uplasuje też PKN ORLEN jako lidera branży petrochemicznej w Europie.

– Światowe trendy wskazują, że popyt na wysokomarżowe produkty petrochemiczne będzie dynamicznie rósł. Do 2050 roku wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma potencjał do tego, żeby się podwoić. Jednocześnie w perspektywie 10 lat przerób ropy naftowej na tradycyjne paliwa będzie sukcesywnie malał. Uważnie analizujemy te zmiany i intensyfikujemy nasze działania, by mieć jak największy udział w petrochemicznym biznesie i w szybkim tempie zwiększać przychody generowane przez ten segment. Dlatego rozszerzamy zakres prac związanych z rozbudową Kompleksu Olefin. Unowocześnimy całą istniejącą infrastrukturę towarzyszącą, by nasz kompleks był najnowocześniejszym i najbardziej ekologicznym w Europie. W ten sposób umocnimy naszą pozycję regionalnego lidera w produkcji petrochemicznej, jednocześnie wzmacniając konkurencyjność naszej Grupy oraz polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Na rozbudowę Kompleksu Olefin, którą poprowadzą także polskie firmy podwykonawcze, zostanie przeznaczone 25 mld zł. Wartość tej inwestycji odpowiada niemal w pełni zeszłorocznemu zyskowi Grupy ORLEN.

Produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin, będą bazą dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych, wykorzystywanych do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, sprzęt AGD i urządzenia elektroniczne.

Rozbudowa Kompleksu Olefin i zwiększenie możliwości produkcyjnych petrochemikaliów będzie miało korzystny wpływ nie tylko na działalność koncernu, ale również powstanie nowych miejsc pracy i sytuację finansową samorządów. Szacuje się, że dzięki realizacji inwestycji docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty ORLENU z tytułu podatków lokalnych zasilających budżety gmin wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie. Ponadto zwiększy się dostępność petrochemikaliów bazowych, co będzie podstawą dla rozwoju branży chemicznej w Polsce i spotęguje pozytywne efekty dla gospodarki.

Rozszerzenie zakresu prac w ramach rozbudowy Kompleksu Olefin będzie wiązało się z gruntowną modernizacją już istniejącej infrastruktury w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Po unowocześnieniu będzie ona wykorzystywana na potrzeby produkcji olefin, a w przyszłości także kolejnych projektów rozwojowych. Inwestycja jest ważnym elementem transformacji energetycznej, a jej finalizacja umożliwi redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Budowa nowoczesnego Kompleksu Olefin umożliwi wydłużenie okresu funkcjonowania instalacji rafineryjnych, dla których w kolejnych latach szansą będzie właśnie produkcja petrochemii.

Realizacja tej inwestycji pozwoli także wykorzystać synergie z połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Zakład w Gdańsku będzie dostawcą znacznego wolumenu nafty do produkcji olefin. Z kolei olefiny będą jednym z surowców niezbędnych do wytwarzania polietylenu LDPE, z którego powstają m.in. folie, worki, kanistry oraz opakowania do żywności. ORLEN w ubiegłym roku przejął części biznesu związaną z produkcją i sprzedażą polietylenu LDPE, należącą do spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem.

Realizacja Kompleksu Olefin, zgodnie z aktualnymi założeniami, przyczyni się do istotnego wzrostu potencjału petrochemicznego Grupy ORLEN. Inwestycja pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60 proc. oraz o ponad 30 proc. w całej Grupie ORLEN, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie. Po jej zakończeniu, w 2027 roku, ORLEN będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie, co umożliwi mu budowanie przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie pozycji regionalnego lidera w segmencie petrochemicznym.