25.05.2023

Wyniki połączonej Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2023 roku wspierają realizację strategicznych inwestycji w pewną i tanią energię

W efekcie m.in. spadku marży paliwowej wpływ segmentu detalicznego na wynik Grupy ORLEN w pierwszym kwartale tego roku był niewielki. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała zaledwie za ok. 1% zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Wynik o połowę niższy w stosunku do poprzedniego kwartału zanotował także segment rafinerii. Połączona Grupa ORLEN wypracowała przychody na poziomie ponad 110 mld zł, z których tylko 8% stanowi zysk netto w wysokości 9,2 mld zł. To proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie. Koncern inwestuje wypracowane zyski. W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczy rekordowe 36 mld zł. Kontynuowane będą inwestycje m.in. w zero- i niskoemisyjną energetykę. Zwiększenie skali działalności połączonej Grupy ORLEN oznacza także wyższe wpływy do budżetu państwa. Jako największy płatnik podatków w Polsce PKN ORLEN w pierwszym kwartale tego roku wpłacił już 16,5 mld zł, znacząco przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego Polski.

– Inwestujemy w bezpieczeństwo i przyszłość Polaków. Przeznaczamy miliardy złotych na realizację strategicznych projektów, które pozwolą skutecznie przeprowadzić zieloną transformację, a w efekcie zapewnią polskim rodzinom i przedsiębiorcom stabilne dostawy taniej, pewnej i czystej energii. Jako połączona Grupa ORLEN zyskaliśmy solidną bazę do dalszego rozwoju, a wyniki finansowe, które wypracowujemy, umożliwiają nam zwiększenie tempa  realizacji założonego celu. W tym roku nakłady inwestycyjne wzrosły do rekordowego poziomu 36 mld zł. W dużej mierze przeznaczymy je na rozwój energetyki odnawialnej oraz bezpiecznej małej energetyki jądrowej, tworząc tym samym nowe miejsca pracy i napędzając koniunkturę gospodarczą w kraju – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W pierwszym kwartale 2023 r. połączona Grupa ORLEN wypracowała:

  • Przychody na poziomie: 110,3 mld zł
  • EBITDA LIFO na poziomie: 17,2 mld zł
  • Zysk netto w wysokości: 9,2 mld zł

Koncern w lutym br. zaktualizował swoją strategię do 2030 roku, w której mocny nacisk postawił na projekty transformacyjne. Do końca tej dekady nakłady na inwestycje wyniosą w sumie ok. 320 mld zł, z czego ok. 40%, czyli 120 mld zł, Grupa ORLEN przeznaczy na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór. Z łącznej puli środków, 36 mld zł inwestowane jest już w tym roku.

W ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ORLEN jako pierwszy w Polsce rozpoczął w gminie Choczewo budowę lądowej stacji elektroenergetycznej, która będzie odbierała moc z farmy wiatrowej Baltic Power. Wybrany został również wykonawca bazy serwisowej dla morskich farm w Łebie, a spółka LOTOS Petrobaltic wyposażyła pierwszy w Polsce statek w system wiertniczy pozwalający na prowadzenie badań geologiczno-inżynierskich na głębokości do 120 metrów.

Uruchomione zostały dwie kolejne farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW, których moc będzie sukcesywnie zwiększana. Grupa ORLEN uzyskała też komplet pozwoleń na instalację 65 MW mocy w ramach budowy pierwszego etapu farmy fotowoltaicznej Mitra.

Koncern rozwija także projekty wodorowe. W marcu tego roku uruchomiona została stacja tankowania wodoru w czeskiej Pradze. Natomiast unijne dofinansowanie, które otrzymała Grupa ORLEN, umożliwi budowę pięciu stacji w Polsce. W pierwszym kwartale ruszyła także pierwsza w kraju Akademia Wodorowa dla studentów. Celem tego innowacyjnego projektu jest szkolenie przyszłych ekspertów, którzy będą budować polski przemysł wodorowy.

Jednym ze strategicznych projektów energetycznych jest także budowa małych reaktorów jądrowych. Przedsięwzięcie to realizuje spółka ORLEN Synthos Green Energy, powołana przez Grupę ORLEN i jej partnera w tym projekcie Synthos Green Energy. W tym roku wybrane zostało siedem potencjalnych lokalizacji, w których prowadzone są dalsze prace geologiczne. Do 2030 roku spółka planuje zbudować w Polsce co najmniej jeden nowoczesny i w pełni bezpieczny SMR, który zapewni Polakom tanią i czystą energię przez 60 lat, z możliwością przedłużenia produkcji do 90 lat.

W Grudziądzu rozpoczęła się budowa jednej z najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie o mocy 560 MW, która zostanie oddana do użytku w 2025 roku. Rozwój energetyki gazowej wymaga zabezpieczenia odpowiednich wolumenów paliwa, dlatego Grupa ORLEN zintegrowała aktywa wydobywcze w Norwegii, pozyskała również cztery nowe koncesje i ma ich obecnie blisko 100. W Polsce natomiast potwierdziła dodatkowe 500 mln m sześć. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec, w okolicach Biłgoraja.

Koncern w celu optymalizacji transportu LNG rozwija także własną flotę ośmiu nowoczesnych gazowców. W marcu pierwszy z nich dotarł ze Stanów Zjednoczonych do Gazoportu w Świnoujściu z pierwszą dostawą 70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.

Z kolei w styczniu Grupa ORLEN zawarła umowę z Sempra Infrastructure, która przewiduje odbiór 1 miliona ton LNG rocznie z terminalu skraplającego Port Arthur w Teksasie. Kontrakt będzie obowiązywać przez 20 lat, a pierwsze dostawy spodziewane są w 2027 roku.

Grupa ORLEN inwestuje także w rozwój segmentu detalicznego. W pierwszym kwartale br. do 650 obiektów zwiększyła się europejska sieć punktów tankowania paliw alternatywnych Grupy ORLEN, a liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej przekroczyła 2,5 tysiąca. Rebranding przeszło już 100 stacji na Węgrzech i Słowacji, ponadto finalizowane było przejęcie 17 stacji w Niemczech.

Dzięki realizacji kontraktu na dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej przerób surowca z tego regionu w Grupie ORLEN osiągnął historycznie rekordowy poziom i aktualnie stanowi kluczowy wsad dla rafinerii koncernu. Trwają również analizy dotyczące możliwość realizacji wspólnej inwestycji petrochemicznej w Gdańsku.

W pierwszym kwartale realizowane były też projekty logistyczne, zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski. Grupa ORLEN inwestuje ponad pół miliarda złotych w terminal do obsługi jednostek morskich na Martwej Wiśle w Gdańsku, który już od 2025 roku umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw.

W lutym ORLEN uruchomił, wspólnie z PERN, rurociąg paliwowy na trasie Boronów-Trzebinia. Nowo powstały odcinek, liczący 97 kilometrów, zwiększa bezpieczeństwo, stabilność i szybkość dostaw oleju napędowego oraz benzyny dla klientów na Śląsku i w Małopolsce.

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie w pierwszym kwartale br. zadłużenie o (-) 9,2 mld zł (kw/kw), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,26. W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych utrzymane zostały najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznana przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+”, która została podniesiona aż o dwa poziomy przez Agencję Fitch Ratings.

Dobra i stabilna sytuacja finansowa oraz konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły Zarządowi PKN ORLEN zarekomendowanie wypłaty dywidendy za 2022 rok na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka będzie chciała utrzymać progresywną politykę dywidendową przy ambitnym programie inwestycyjnym. Finalną decyzję o wysokości dywidendy za 2022 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeśli rekomendowana wysokość zostanie zaakceptowana, w drugiej połowie tego roku koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł.

W pierwszym kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy ORLEN wyniósł 17,2 mld zł. Przychody przekroczyły 110 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG, z czego 35% pochodziło ze sprzedaży za granicą. Pozytywny wpływ połączenia na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: obszar rafinerii, który zanotował wolumenowo o 26% wyższą sprzedaż (r/r) oraz silny segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 190 tys. boe/d (r/r). Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1% całego wyniku EBITDA LIFO.

Segment rafinerii w pierwszych trzech miesiącach wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 5,5 mld zł, niższy o 5,5 mld zł (kw/kw), z czego 0,9 mld zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 90% mocy, przerabiając 9,5 mt surowca. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 26% (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 21%, oleju napędowego o 25%, LPG o 34%, paliwa lotniczego JET o 36% oraz COO o 20%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 54%, przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 8% i na Litwie o (-) 7%.

Zysk operacyjny EBITDA segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 2,3 mld zł. Wzrost o 2,1 mld zł (r/r) to przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie wyniosły niemal 2,2 mld zł. W pierwszym kwartale br. istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu, które na koniec marca wynosiły 1,3 mld boe, a także poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii, który osiągnął ok. 190 tys. boe/d.

Ze względu na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii w pierwszych trzech miesiącach br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 98 mln zł. Jednak zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych będzie systematycznie rosła, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Segment energetyki w pierwszym kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 3,3 mld zł, z czego 2,9 mld zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie 60% energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 4,7 TWh energii elektrycznej i 30,2 PJ ciepła.

W efekcie spadku marży paliwowej na wszystkich rynkach segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w pierwszym kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 233 mln zł, niższy o (-) 352 mln zł (r/r). Wolumeny sprzedaży były porównywalne (r/r). Sprzedaż benzyny wzrosła o 4%, LPG o 3%, z kolei oleju napędowego spadła o (-) 3%. W pierwszym kwartale br. sieć detaliczna Grupy ORLEN zwiększyła się o 244 stacje, głównie w Polsce i na Węgrzech, w efekcie połączenia PKN ORLEN z Grupą LOTOS i realizacji środków zaradczych, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. Tym samym w europejskiej sieci koncernu na koniec marca funkcjonowały już 3122 stacje paliw. O 230 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2530, w tym: 1888 w Polsce, 336 w Czechach, 181 w Niemczech, 62 na Węgrzech, 34 na Słowacji i 29 na Litwie. PKN ORLEN dynamicznie rozwija również sieć tankowania paliw alternatywnych. Obecnie do dyspozycji klientów jest już 650 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 503 w Polsce, 128 w Czechach i 19 w Niemczech. Grupa ORLEN inwestuje także w segment usług kurierskich, w efekcie czego „ORLEN paczkę” można już odebrać w ponad 9 tys. punktów w całej Polsce.

W efekcie połączenia z PGNiG segment gazu zanotował w pierwszym kwartale wynik EBITDA na poziomie 6,2 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 33,1 TWh, w tym 51% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 14 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec marca wyniósł 11,3 TWh. Koncern, by chronić Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego wywołanego przez wojnę w Ukrainie, przekaże w tym roku łącznie prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych (m.in. szpitali, szkół i przedszkoli). To pomoc, która zapewnia milionom Polaków tańsze koszty ogrzewania na poziomie 200,17 zł/MWh. Koncern obniżył także ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które w pierwszym kwartale spadły (-) o 55% do poziomu 353,56 zł/MWh.