13.10.2023

Grupa ORLEN sfinalizowała zakup ENERGOP

ORLEN Projekt podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu ostateczną umowę kupna ponad 74 proc. udziałów spółki ENERGOP. Transakcja zwiększy potencjał Grupy ORLEN w zakresie realizacji inwestycji przemysłowych, w których ważnym elementem są zaawansowane technologicznie rurociągi. Dla ENERGOP wejście do Grupy ORLEN to gwarancja dynamicznego i stabilnego rozwoju. 

Spółka projektowa ORLENU przejęła większościowy pakiet udziałów ENERGOP sp. z o.o. Warunkiem podpisania umowy była decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wydał zgodę na transakcję.

– ENERGOP posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej prefabrykacji rurociągów, zbiorników i konstrukcji stalowych. Włączenie tej spółki do Grupy ORLEN Projekt pozwoli zabezpieczyć efektywną realizację licznych przedsięwzięć związanych z produkcją rafineryjną, wydobyciem i obrotem gazem oraz produkcją petrochemiczną. Inwestycje w tych segmentach stanowią ważny element realizacji Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku. Jestem przekonany, że dzięki dotychczasowej, wieloletniej współpracy ORLEN Projekt z ENERGOP włączenie tej spółki w struktury Grupy będzie procesem płynnym a uzyskane synergie przyniosą obopólne korzyści, również dla pracowników ENERGOP – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Wejście ENERGOP w skład Grupy ORLEN Projekt zwiększy możliwości koncernu w zakresie realizacji projektów wykorzystujących instalacje rurociągowe. Często są to projekty dotyczące infrastruktury krytycznej. ENERGOP posiada kompetencje nie tylko z zakresu produkcji, ale również prefabrykacji i kompletnego montażu takich instalacji.

– Wejście sochaczewskiego ENERGOPU do grupy ORLEN to transakcja korzystna dla obu stron. ENERGOP znalazł się w największej polskiej grupie kapitałowej. Praca na rzecz płockiego koncernu to gwarancja rozwoju dla firmy i ludzi tam zatrudnionych. Pracownicy mogą być pewni, że ich miejsca pracy nie znikną, że firma ma zapewnioną stabilizację na wiele lat. Z kolei ORLEN dołącza do swoich aktywów doświadczoną firmę, która realizowała i realizuje kontrakty w Polsce i za granicą. ENERGOP ma wysoko wykwalifikowane kadry i zasoby, które pomogą ORLENOWI kompleksowo zabezpieczyć realizację wielu inwestycji przemysłowych, jakie w najbliższych latach planuje przeprowadzić płocka spółka – mówi Maciej Małecki, Wiceminister Aktywów Państwowych.

W wyniku transakcji ORLEN Projekt przejął 74,11 proc. udziałów w ENERGOP. Właścicielem pozostałych udziałów jest Skarb Państwa.