28.06.2024

ORLEN sprzedał Gas Storage Poland i pozostał właścicielem podziemnych magazynów gazu

ORLEN i GAZ-SYSTEM podpisały ostateczny dokument zamykający transakcję sprzedaży spółki Gas Storage Poland. Czynność tę umożliwiła zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez GAZ-SYSTEM spółki Gas Storage Poland z Grupy ORLEN, będącej operatorem krajowego systemu magazynowania gazu ziemnego. Przedmiotem transakcji była wyłącznie spółka zarządzająca pojemnościami magazynowymi, natomiast sama infrastruktura magazynowa pozostanie własnością ORLEN.

Sprzedaż spółki była warunkiem połączenia ORLEN i PGNiG, wskazanym przez Prezesa UOKiK. Gas Storage Poland pełni rolę operatora systemu magazynowania, którego zadaniem jest zapewnienie równego dostępu do pojemności magazynowych wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku. Aby umożliwić GSP realizację tego zadania, ORLEN zawarł umowę, w ramach której operator zarządza pojemnościami podziemnych magazynów gazu należących do koncernu.

Grupa ORLEN jest właścicielem siedmiu podziemnych magazynów gazu wysokometanowego (PMG), o łącznej pojemności ok. 3,3 mld m sześc. Pięć z nich: Wierzchowice, Strachocina, Husów, Swarzów i Brzeźnica to magazyny wykorzystujące sczerpane złoża gazu ziemnego. Dwa, w Kosakowie i Mogilnie, to magazyny kawernowe, w których gaz magazynowany jest w pustych przestrzeniach utworzonych w złożach soli w wyniku jej wypłukiwania.

Aktualnie ORLEN prowadzi rozbudowę PMG Wierzchowice, największego podziemnego magazynu gazu w Polsce. W jej wyniku pojemność magazynu wzrośnie o 800 mln m sześc. z obecnych 1,3 mld m sześć. do 2,1 mld m sześc. Dzięki realizacji inwestycji zdolności magazynowania gazu w Polsce zwiększą się aż o jedną czwartą – do 4,1 mld m sześc., co istotnie wzmocni bezpieczeństwo dostaw gazu do polskich odbiorców. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na przełomie 2025 i 2026 roku.

Grupa ORLEN posiada zdywersyfikowany portfel zakupowy oraz własną produkcję gazu, zapewniające wolumeny w pełni odpowiadające zapotrzebowaniu polskich odbiorców na ten surowiec. Dzięki magazynom gazu, koncern może gromadzić zapasy surowca, które są wykorzystywane między innymi, aby zapewnić stabilne dostawy w okresie zwiększonego zużycia, m.in. w sezonie grzewczym. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z 29 czerwca 2022 r., począwszy od 2023 roku państwa członkowskie zobowiązane są rok rocznie, w terminie do 1 listopada osiągnąć co najmniej 90 proc. stopień napełnienia swoich magazynów gazu.