06.03.2024

ORLEN z akredytacją dla badań wodoru jakości automotive

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini należąca do ORLEN Laboratorium została pierwszą w Polsce i trzecią na świecie placówką z akredytacją zaawansowanych metod badawczych wodoru jakości automotive. Pozytywna ocena Polskiego Centrum Akredytacji jest kluczowa dla producenta wodoru – firmy ORLEN Południe. W 2024 roku ORLEN Laboratorium planuje uzyskanie akredytacji także dla swojego drugiego laboratorium – we Włocławku, gdzie wkrótce zostanie uruchomiony Hub wodorowy.

Od 1 stycznia 2025 r. każde laboratorium wodorowe, na potrzeby certyfikacji produktu, będzie zobligowane do uzyskania akredytacji na poszczególne metody badawcze parametrów jakościowych wodoru oraz akredytacji do pobierania próbek wodoru. Pozytywna ocena PCA dla Pracowni Produktów Rafineryjnych w Trzebini o blisko rok wyprzedza regulacje prawne, a tym samym pozwala już teraz rozpocząć dalsze prace nad wodorem jakości automotive. To spore ułatwienie dla producenta wodoru, spółki ORLEN Południe, która skorzysta z możliwości certyfikowania produkowanego wodoru i prowadzenia dalszych badań w akredytowanej pracowni.

– Wodór, jako jeden z filarów transformacji energetycznej, jest też ważnym elementem strategii Grupy ORLEN. Na inwestycje związane z tym paliwem, do 2030 r. przeznaczymy 7,4 mld zł, a ważnym adresatem naszych działań jest branża transportowa. Uruchamiamy kolejne stacje wodorowe dla autobusów, ciężarówek i samochodów osobowych oraz testujemy pierwszą lokomotywę wodorową. Rozszerzenie zakresu akredytacji w laboratorium w Trzebini o badania wodoru jakości automotive to kolejny duży krok w rozwoju tego obszaru. Cieszy mnie, że dołączyliśmy do grona prestiżowych pracowni z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Nie byłoby to możliwe bez długich przygotowań i ciężkiej pracy całego zespołu, za co należą się ogromne podziękowania – mówi Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych ORLEN.

Zakończony sukcesem proces pozyskiwania akredytacji przez pracownię w Trzebini to efekt trwających trzy lata przygotowań, dzięki którym dziś jest jedynym takim podmiotem w Polsce. Kluczem była tu współpraca z National Physical Laboratory z Wielkiej Brytanii, czyli wiodącym instytutem zajmującym się badaniami wodoru jakości automotive. Kooperacja zaowocowała zaproszeniem polskiego laboratorium do udziału w programie badań biegłości, który potwierdził kompetencje Pracowni w Trzebini i dał zielone światło do ubiegania się o akredytację jako jednemu z zaledwie czterech obiektów na świecie.

Zespół Zakładu Analitycznego ORLEN Laboratorium stale rozwija swoje kompetencje i wiedzę w obszarze badania wodoru jakości automotive, m.in. uczestnicząc w Projekcie HyQuality Europe – Clean Hydrogen Partnership, realizowanym w latach 2023-2025. Celem  projektu jest poprawa jakości działania stacji tankowania wodoru (HRS), co ma się przekładać na wzrost zaufania inwestorów, operatorów i konsumentów. Skupiające 12 partnerów konsorcjum HyQuality Europe składa się z badaczy ze środowisk akademickich i przemysłowych z 6 europejskich krajów. Jako uczestnik projektu, ORLEN Laboratorium stanie się beneficjentem wypracowanych w trakcje jego trwania rozwiązań, które mają wpłynąć na rozwój produkcji wodoru w Grupie ORLEN.

W 2023 r. ORLEN Laboratorium oddał do użytku drugie laboratorium badania wodoru jakości automotive w Pracowni Nawozów i Środowiska Naturalnego we Włocławku. Docelowo włocławska Pracownia Nawozów i Środowiska Naturalnego będzie świadczyć usługi analityczne dla nowo uruchamianego Hubu wodorowego we Włocławku. W 2024 roku planowane jest uzyskanie akredytacji dla metod badania paliwa wodorowego w tej lokalizacji, a także dla procesu pobierania próbek wodoru, wykonywanego przez Dział Logistyki ORLEN Laboratorium.

Równocześnie, zgodnie ze zaktualizowaną strategią do 2030 roku, Grupa ORLEN rozwija swoją sieć ogólnodostępnych, całodobowych stacji tankowania wodoru w Polsce i za granicą. W 2021 roku ORLEN uruchomił pierwszy w Polsce HUB produkcji wodoru jakości automotive, z którego od ponad roku dostarczane jest paliwo wodorowe do pilotażowej stacji tankowania wodoru w Krakowie. Polscy kierowcy jeszcze w tym roku będą mogli zatankować wodór do aut w kolejnych lokalizacjach – w Poznaniu i Katowicach. Do połowy 2025 r. stacje wodorowe ORLEN pojawią się także w Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Krakowie, Włocławku, Gdyni, Pile i Warszawie. Ich budowa będzie realizowana z dofinansowaniem ze środków CEF (Connecting Europe Facility ) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 W Czechach wodór można już zatankować na stacjach ORLEN Benzina w Pradze i Litvinovie. To tylko początek, w ciągu najbliższych 6 lat sieć Grupy ORLEN będzie obejmowała ponad 100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji.

ORLEN jest również liderem dwóch Dolin Wodorowych – powstałej w 2022 r. Mazowieckiej i o rok młodszej Bursztynowej (województwo pomorskie), którą utworzyło międzynarodowe konsorcjum 11 podmiotów. Projekt Bursztynowej Doliny Wodorowej jest pierwszym w Polsce, który posiada certyfikat wydany przez Mission Innovation i Clean Hydrogen Partnership dla flagowego projektu doliny wodorowej. Ostatni projekt obejmuje m.in. uruchomienie źródeł produkcji wodoru odnawialnego oraz powstanie pierwszej na świecie floty portowych pojazdów wodorowych, która będzie obsługiwać port w Gdyni.