Zobacz także:
Dane osobowe
 

 Błąd ‭[1]‬

 
Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Microsoft SharePoint Foundation nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.
 

 Błąd ‭[2]‬

 
Błąd składnika Web Part: Jedna z właściwości składnika Web Part ma niepoprawny format. Program Microsoft SharePoint Foundation nie może zmienić składnika Web Part na nieseryjny. Sprawdź format właściwości i próbuj ponownie.

NASZE MARKI