Zobacz także:
Cena paliwa JET A-1
 

 

 
Paliwo lotnicze JET A-1
Kod IATAPort lotniczyOdbiorcy krajowi
(cena w zł / m3)
WAWWarszawa-Okęcie2 740,00
KTWKatowice-Pyrzowice2 740,00
GDNGdańsk-Rębiechowo2 740,00
KRKKraków-Balice2 740,00
POZPoznań-Ławica2 740,00
WMIWarszawa-Modlin2 740,00
LCJŁódź-Lublinek2 740,00
BZGBydgoszcz-Szwederowo2 740,00
SZZSzczecin-Goleniów2 740,00
WA1Warszawa-Babice4 090,00
zobacz archiwum cen »

Powyższe ceny obowiązują od 2021-07-20 i nie zawierają podatku VAT, podatku akcyzowego i opłaty paliwowej.

Do powyższych cen została doliczona opłata zapasowa stanowiąca koszty związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007r. (z późniejszymi zmianami) o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Stawki opłat za usługi dodatkowe

Rodzaj czynności Cena netto w PLN Sposób naliczania
Roztankowanie statku powietrznego ustalane indywidualnie* ustalane indywidualnie*
Usługa magazynowania paliwa pochodzącego z roztankowania obejmująca jego ponowne tankowanie 90,00 za m3
Usługa tankowania statku powietrznego poza godzinami pracy filii 400,00 za 1 operację
Tankowanie poniżej 1000 litrów 150,00 za 1 operację

 * W celu uzgodnienia terminu i ceny wykonania usługi prosimy o kontakt na: aviation@orlen.pl

Wysokość stawki akcyzowej zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.). Wysokość opłaty paliwowej zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931) oraz z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. (M.P. z 2014 poz. 1195).

W celu nabycia paliwa z zastosowaniem stawki VAT 0% konieczne jest:
  • obecność na aktualnej liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub przez odpowiedni dla siedziby przewoźnika urząd administracji państwowej).
  • w przypadku, gdy w kraju siedziby przewoźnika nie ma publikowanej listy, o której mowa powyżej i Kupujący nie znajduje się na liście publikowanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego warunkiem koniecznym dla zastosowania stawki VAT 0% jest przedstawienie oryginału urzędowego dokumentu potwierdzającego uznanie przewoźnika w państwie jego siedziby za wykonującego głównie przewozy w transporcie międzynarodowym (np. koncesji, certyfikatu AOC lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym).
Informujemy, iż od dnia 12 lutego 2018 zostały wprowadzone nowe zasady odbioru paliwa lotniczego JET A-1 w poniższych filiach:
  • KTW, KRK oraz WMI– możliwość odbiorów jedynie do zbiorników statków powietrznych (into-plane)
  • WAW – możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych oraz autocystern z wyłączeniem kanistrów, mauzerów, beczek itp.
  • BZG, GDN, LCJ, POZ, SZZ, WA1 - możliwość odbiorów do zbiorników samolotowych, autocystern oraz innych zbiorników spełniających normy sanitarne w zakresie przechowywania materiałów palnych
Możliwość odbioru paliwa następuje po 24 godzinach od momentu potwierdzenia przez PKN Orlen.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie kodów CN, od dnia 16 stycznia 2017 odbiór paliwa Jet A-1 do pojemności innych niż zbiorniki statków powietrznych jest możliwy tylko i wyłącznie po przedstawieniu:
  • wniosku o uzyskanie koncesji na obrót paliwami ciekłymi / obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • koncesji na obrót paliwami ciekłymi / koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą w zakresie obrotu paliwem Jet A-1 o kodzie CN 2710 19 21, lub
  • podpisanego oświadczenia klienta jako odbiorcy końcowego paliwa ciekłego oświadczającego, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na obrocie paliwami ciekłymi w Polsce (treść oświadczenia do pobrania tutaj​).
Informujemy, iż od 1 września 2018 roku nie będzie możliwości płatności gotówką w portach lotniczych.

Akceptujemy karty kredytowe i płatnicze: Master Card, VISA, VISA Electron, Diners Club, JCB oraz karnety paliwowe: COLT, UVAIR, AEG, AML, a w portach lotniczych BZG, GDN, LCJ, POZ, SZZ, WA1, WMI również karnety WFS.​

NASZE MARKI