Benzyna bezołowiowa 95

Charakterystyka

Produkowana przez PKN ORLEN benzyna bezołowiowa o wartość liczby oktanowej badawczej 95 to EuroSuper 95 Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi, detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania (potwierdzone w testach stanowiskowych na silniku Mercedes Benz M102E - Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine). Inhibitor korozji chroni przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. 
Benzyna EuroSuper 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.
Ponadto benzyna bezołowiowa EuroSuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny EuroSuper 95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna EuroSuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.
Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).

Zastosowanie

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres*)​

Metoda badań**)
​min. ​max.
Liczba oktanowa badawcza(RON) - 95,0 ​- PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - 85,0 ​- PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l - 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 775,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20884
PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 13032
Zawartość manganu mg/l - 2,0 PN-EN 16135​

Okres indukcyjny minuty 360 ​- PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)  mg/100 ml  - ​5 PN-EN ISO 6246​
Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1

PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta
ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typuPN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
olefinowanego %(V/V)​​  ​- 18,0​
​aromatycznego ​- ​35,0​
Zawartość benzenu %(V/V) - 1,00 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu %(m/m)  - 2,7 PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
 Zawartość związków tlenowych


PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
​​​​ ​​metanol %(V/V) ​- ​​3,0
etanol ​- ​5,0
alkohol izopropylowy ​- ​​ ​Zawartość objętościowa
w produkcie komponowania 
ograniczona maksymalną zawartością  tlenu 2,7 % (m/m)
alkohol izobutylowy ​-
alkohol tert-butylowy ​-
etery (z 5 lub więcej atomami węgla) ​-
inne związki organiczne zawierające tlen ​-
Prężność par (VP) ***)     PN-EN 13016-1
okres letni ​​​kPa ​45,0 ​60,0
okres przejściowy ​45,0 ​90,0
​okres zimowy ​60,0 ​90,0
Destylacja

 PN-EN ISO 3405
​​do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***) ​​​ ​%(V/V)
​​okres letni ​20,0 ​48,0
okres przejściowy ​20,0 ​50,0
​okres zimowy ​22,0 ​50,0
do temp. 100 oC odparowuje (E100) ​46,0 ​71,0
do temp. 150 oC odparowuje (E150) ​75,0 ​-
Temperatura końca destylacji (FBP) oC  - 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji  %(V/V)  - 2  PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***)
-PN-EN 228

​​okres przejściowy - ​​1150
*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). 
**) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679).
***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:
a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.
b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.​
​​​​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI