Olej napędowy Ekodiesel ULTRA klasa 2

Charakterystyka

Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2, jest produkowany z wyselekcjonowanych komponentów węglowodorowych, otrzymywanych z ropy naftowej. Ważne jest, że komponenty te  odznaczają się odpowiednio dobranym składem frakcyjnym, który zapewnia  doskonałe właściwości niskotemperaturowe..

Ze względu na bardzo dobre właściwości niskotemperaturowe: wartość temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) nie wyższej niż minus 32 oC i temperatury mętnienia nie wyższej niż minus 22 oC - olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2.  jest dedykowany do stosowania w warunkach zimowych oraz  klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym. 

Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 zawiera pakiet dodatków uszlachetniających poprawiający właściwości detergentowo-dyspergujące i antykorozyjne. Jakość paliwa kontrolowana jest w sposób ciągły, na każdym etapie wytwarzania, w nowoczesnej i technologicznie zaawansowanej rafinerii w Płocku.

Wyrób ten, nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680)  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679) 15 r oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

Zastosowanie

Olej napędowy Ekodiesel Ultra klasa 2 przeznaczony jest do napędzania silników o zapłonie samoczynnym, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada znacznie poniżej minus 20 oC.​

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres

Metoda badań
​min. ​max.
Liczba cetanowa - 51,0 ​- PN-EN ISO 5165
Indeks cetanowy - 46,0 ​- PN-EN ISO 4264
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 800,0 ​840,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych %(m/m) ​- ​7,0 1) ​PN-EN 12916
Zawartość siarki  mg/kg  - 10,0 PN-EN ISO 20846
PN-EN ISO 20884
Zawartość manganu mg/l - 2,00 PN-EN 16576

​Temperatura zapłonu oC ​56,0 ​- PN-EN ISO 2719
​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) ​- ​0,30 PN-EN ISO 10370
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- 0,010 PN-EN ISO 6245
Zawartość wody mg/kg ​- ​200 PN-EN ISO 12937
% (m/m) ​- ​0,020
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg ​- ​24,0 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) ​klasa 1​ ​ -​ PN-EN ISO 2160
Stabilność oksydacyjna g/m3​ ​- ​25 PN-ISO 12205
​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC mm​ ​- ​460 ​PN-EN ISO 12156-1
Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC ​​mm2/s ​1,500 4,000 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny
​PN-EN ISO 3405
​do temp. 180 oC destyluje ​%(V/V) ​- 10,0
​do temp. 340 oC destyluje ​%(V/V) 95,0 ​-
​Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP) oC​​ ​ ​- ​-32 ​PN-EN 116​
Temperatura mętnienia oC​​ ​ - -22 PN-ISO 3015​​​
1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A.​
​​
Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI