Olej napędowy grzewczy Ekoterm

Charakterystyka

PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje Ekoterm łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także żywotność systemów grzewczych.

Ekoterm spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).Ekoterm spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Zastosowanie

Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych.  Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego. ​

 

Właściwości

Parametr Jednostka ​Zakres ​

Metoda badań
​min. ​max.
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 - ​860,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Wartość opałowa ​MJ/kg ​42,6 ​- ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu oC ​56,0 ​- PN-EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC mm2/s - 6,000 PN-EN ISO 3104
Skład frakcyjny
​PN-EN ISO 3405
​do temp. 250 oC destyluje ​%(V/V) ​- 65,0
​do temp. 350 oC destyluje ​%(V/V) 85,0 ​-
​Temperatura płynięcia oC​​ ​ ​- ​-20 ​PN-EN ISO 3016​
Temperatura mętnienia oC​​ ​ ​-1)​

PN-EN ISO 3015​​​
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej %(m/m) ​- ​0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Zawartość siarki %(m/m) ​- ​0,100 ​PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
Zawartość wody mg/kg​ ​- ​200 PN-EN ISO 12937
Zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg ​- ​24,0 PN-EN 12662
Pozostałość po spopieleniu %(m/m)​ ​- ​​0,010 PN-EN ISO 6245
​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC mm​ ​- ​460 ​PN-EN ISO 12156-1
Stabilność oksydacyjna g/m3​ ​- 25 PN-ISO 12205
​Barwa2) ​- ​ ​czerwona ​wzrokowo
1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 
2) Olej napędowy grzewczy Eksterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi.

​​​

Jesteś zainteresowany hurtowym zakupem paliw? Prześlij zapytanie:
Określ parametry zapytania
Jaki produkt?
Dodatkowe uwagi:
Podaj dane kontaktowe
Nazwa firmy:
Miejscowość:
Powiat:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Wpisz kod z obrazka:
 

NASZE MARKI