Nazwa stanowiska Spółka Miasto Data początkowa publikacji Data zamknięcia
Stażysta/ka w Obszarze Produkcji Tworzyw Sztucznych Anwil S.A. Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Zakładzie Gospodarki Energetycznej i Wodno - Ściekowej Anwil S.A. Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Biurze Służb Utrzymania Ruchu Tworzyw Sztucznych Anwil S.A. Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Biurze Służb Utrzymania Ruchu Nawozy Anwil S.A. Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Dziale Rozwoju Produktów Anwil S.A. Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Zobowiązań ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Kadr ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Wsparcia Decyzji Zarządczych ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Systemów IT ORLEN Laboratorium Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Laboratorium Tworzyw i Nawozów ORLEN Laboratorium Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Pracowni Przerobu Ropy ORLEN Laboratorium Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Pracowni Ścieków i Produktów Petrochemicznych ORLEN Laboratorium Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Biura Kontroli Wewnętrznej i Bezpieczeństwa ORLEN Paliwa Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Dziale Inwestycji i Utrzymania Ruchu ORLEN Paliwa Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Dziale Planowania i Kontrolingu ORLEN Paliwa Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Technologia i Rozwój (R&D) METANOL ORLEN Południe Trzebinia 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Przygotowanie i Realizacja Inwestycji ORLEN Południe Trzebinia 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Przygotowanie i Realizacja Inwestycji ORLEN Południe Jedlicze 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Zarządzania Projektami i Procesami ORLEN Południe Trzebinia 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Technologia i Rozwój (R&D) KWAS MLEKOWY ORLEN Południe Trzebinia 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Informatyki ORLEN Serwis Płock 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Maszyn Wirujących ORLEN Serwis Włocławek 16.03.2020 14.04.2020
Stażysta/ka w Obszarze Wydobycia Węglowodorów ORLEN Upstream Warszawa 16.03.2020 14.04.2020

NASZE MARKI