Zobacz także:
System Zarządzania BHP wg PN-N-18001

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego. Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przesłanie, że bezpieczna praca, nie powodująca utraty zdrowia jest prawem każdego pracownika.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznał PKN ORLEN S.A. certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pierwszy uzyskany w tym obszarze certyfikat potwierdził zgodność naszego działania z normą PN-N-18001:2004 na Bloku Reformingów, Wydziałach Reformingów I-V i Reformingu VI w obszarze: przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucji i sprzedaży produktów.

System Zarządzania BHP jest sukcesywnie rozszerzany i doskonalony. W 2005 roku objął on wszystkie komórki organizacyjne PKN ORLEN S.A. zlokalizowane w Płocku, a w roku 2008 został skutecznie wdrożony w obiektach administracyjnych w Warszawie. Potwierdził to kolejny audit i certyfikat przyznany w kwietniu 2009 roku.

Obecnie posiadamy certyfikat przyznany przez BV Polska potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-N-18001.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to:

  • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
  • funkcje wartości dodanej.​

 

 

NASZE MARKI