Zobacz także:
System Zarządzania BHP wg ISO 45001

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz ocenę ryzyk i szans w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przesłanie, że bezpieczna praca, nie powodująca utraty zdrowia jest prawem każdego pracownika, a organizacja zapewnia to bezpieczeństwo.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznał PKN ORLEN S.A. Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pierwszy uzyskany w tym obszarze Certyfikat potwierdził zgodność naszego działania z normą PN-N-18001:2004 na Bloku Reformingów, Wydziałach Reformingów I-V i Reformingu VI w obszarze: przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucji i sprzedaży produktów.

System Zarządzania BHP jest sukcesywnie rozszerzany i doskonalony. W 2005 roku objął on wszystkie komórki organizacyjne PKN ORLEN S.A. zlokalizowane w Płocku, a w roku 2008 został skutecznie wdrożony w obiektach administracyjnych w Warszawie. Potwierdził to kolejny audit i Certyfikat przyznany w kwietniu 2009 roku. Ostatni Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-N-18001 otrzymaliśmy w dniu 18 czerwca 2019 roku przez Bureau Veritas Certification, który jest ważny do 11 marca 2021 roku.

Po pozytywnym przejściu auditu weryfikacyjnego na zgodność z OHSAS 18001 w dniu 2-3 września 2020 roku poddaliśmy się auditowi na zgodność z wymaganiami normy ISO 45001. Obecnie posiadamy Cert​yfikat nr PL010344/U przyznany w dniu 30 listopada 2020 roku przez Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch, który jest ważny do 19 czerwca 2022 roku.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to:

  • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
  • funkcje wartości dodanej.

 


​​​​​
 

NASZE MARKI