Zobacz także:
System Zarządzania Jakością wg ISO 9001

Wyrazem troski o jakość naszych wyrobów spełniających oczekiwania Klienta jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością i realizowana zgodnie z nim Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po raz pierwszy system został certyfikowany w 1996 roku, recertyfikowany w 1999 roku przez Bureau Veritas Quality International i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ponowna recertyfikacja miała miejsce w 2002 roku i dotyczyła zgodności z wymaganiami nowej normy PN – EN ISO 9001:2001. Przez kolejne lata System Zarządzania Jakością był doskonalony. Obecnie możemy poszczycić się certyfikatem na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 przyznanym przez BV Polska.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością PKN ORLEN S.A. pogłębiono analizę kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań interesariuszy, zidentyfikowane i opisane zostały realizowane procesy, ich wzajemne powiązania, a także ryzyka i szanse, tj. zagrożenia i możliwości, które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów. Mapy i karty procesów będące załącznikami do zatwierdzonej Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stanowią jeden z kluczowych dokumentów Systemu.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

  • ​produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
  • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej,
  • funkcje wartości dodanej,
  • ​sprzedaż detaliczna i świadczenie usług przez własne stacje paliw.
 

NASZE MARKI