Zobacz także:
System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110

PKN ORLEN S.A. posiada certyfikat według wymagań normy AQAP 2110 w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej paliw silnikowych i lotniczych. Jest on ważnym elementem, pozwalającym na pozyskanie i utrzymanie odbiorców wojskowych w krajach należących do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zakres działań objętych Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. AQAP 2110 wprowadza dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Po raz pierwszy 11 lipca 2003 roku Zakład Systemów Jakości i Zarządzania przyznał PKN ORLEN S.A. certyfikat Systemu Jakości, potwierdzający spełnianie wymagań AQAP 2120 w zakresie produkcji i sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych. Po zmianie standardu, potwierdziliśmy zgodność naszych działań z wymaganiami AQAP 2110 i otrzymaliśmy certyfikat przyznany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

  • produkcja i sprzedaż paliw silnikowych i lotniczych.
​​​​​
 

NASZE MARKI