Zobacz także:
Zakładowa kontrola produkcji

Od 2 stycznia 2015 roku PKN ORLEN S.A. stał się producentem wyrobów budowlanych. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 jesteśmy zobowiązani utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

System ZKP bazuje na funkcjonującym w PKN ORLEN S.A. Zintegrowanym Systemie Zarządzania, w szczególności wymaganiach ISO 9001.

W dniu 9 stycznia 2015r. system ZKP został po raz pierwszy pozytywnie oceniony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oddział w Gdańsku. W wyniku oceny przyznano Zakładowi Rafineryjnemu w Płocku PKN ORLEN S.A. Certyfikaty ZKP:

Certyfikaty są częścią systemu oceny zgodności 2+. Miejsce produkcji jest corocznie poddawane auditowi zewnętrznemu, zaś certyfikaty ZKP w ich następstwie są odnawiane.

Zakres systemu ZKP w PKN ORLEN S.A. to pełna kontrola przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży wyrobów budowlanych takich jak:

  • asfalty drogowe 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, 160/220 i 250/330 spełniające wymagania normy PN-EN 12591;
  • asfalty modyfikowane polimerami ORBITON PMB 10/40-65, 25/55-55 EXP, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 25/55-80 HiMA, 45/80-80 HiMA oraz 65/105-80 HiMA spełniające wymagania normy PN-EN 14023.
​​​
 

NASZE MARKI