Zobacz także:
Fundacja ORLEN


siatkowka.jpg

PKN ORLEN jako jedna z pierwszych firm na polskim rynku powołał do życia Fundację, która już od 19 lat pomaga potrzebującym. Zaangażowanie społeczne, a w szczególności realizacja inicjatyw prozdrowotnych to priorytety działalności dobroczynnej Fundacji ORLEN, która z roku na rok otacza wsparciem coraz więcej osób i instytucji.

Fundacja ORLEN w ramach całorocznego programu darowizn udziela wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym i potrzebującym, a także szpitalom w całej Polsce. Poprzez programy grantowe – „Moje miejsce na Ziemi”, „Zdrowie dla Płocka”, „Czuwamy! Pamiętamy!”, Fundacja wspiera także lokalne społeczności, dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo, nie zapominając o miejscach pamięci narodowej. Realizując program „ORLEN dla Strażaków” co roku przekazuje granty zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnej na zakup sprzętu. Ponadto od 2019 roku Fundacja prowadzi w Grupie ORLEN program wolontariatu pracowniczego.

Programy stypendialne Fundacji ORLEN, takie jak m.in. BONA FIDE, wspierają zdolną i aktywną młodzież oraz ułatwiają studentom podjęcie nauki na najlepszych światowych uczelniach. Dzięki Fundacji ORLEN ze specjalnego programu stypendialnego korzystają także mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego.

Od początku swojego istnienia Fundacja otacza troską Rodzinne Domy Dziecka – wyjątkowe placówki, w których dzieci pokrzywdzone przez los odnajdują ciepło i spokój. Fundacja pomaga Rodzinnym Domom Dziecka kompleksowo: przekazuje darowizny na leczenie i rehabilitację, organizuje dla nich wypoczynek letni oraz zimowiska, przekazuje stypendia najzdolniejszym wychowankom, a także finansuje podstawowe potrzeby, m.in. obiady w szkole i wyprawki.

Więcej informacji na stronie Fundacji ORLEN.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI