Zobacz także:
Priorytety działalności dobroczynnej
Kierunek działalności dobroczynnej PKN ORLEN S.A. wytyczają cztery priorytety oraz określone w nich obszary:
a. ORLEN DLA ŚRODOWISKA
 • ​wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • wspieranie inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom,
 • wspieranie inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego,
 • wspieranie inicjatyw realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym;
b. ORLEN DLA SPOŁECZEŃSTWA
 • ​wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka,
 • wspieranie grup wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych oraz partnerów lokalnych;
c. ORLEN DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA
 • wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych,
 • wspieranie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach,
 • wspieranie instytucji i placówek medycznych,
 • wspieranie inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia;
d. ORLEN DLA SPORTU, EDUKACJI I KULTURY

 • wsp​ieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu,
 • wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki,
 • wspieranie młodych talentów,
 • wspieranie inicjatyw ochrony i renowacji zabytków,
 • wspieranie inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.

 

​​

 ​

​​​​​

NASZE MARKI