Zobacz także:
Gniazdo sokołów w PKN ORLEN


2016

Pierwsza wizyta pary sokołów w nowej budce lęgowej zainstalowanej na kominie instalacji Odsiarczania Spalin.

Pierwsza wizyta pary sokołów w nowej budce lęgowej zainstalowanej na kominie instalacji Odsiarczania Spalin.

Karmienie młodych piskląt przez Werwę (imię nadane w konkursie na imiona).  
Karmienie młodych piskląt przez Werwę (imię nadane w konkursie na imiona).

Karmienie młodych piskląt przez Werwę (imię nadane w konkursie na imiona).

Odpoczynek po posiłku w obecności troskliwej mamy.

Odpoczynek po posiłku w obecności troskliwej mamy.

Kolejne karmienie.

Kolejne karmienie.

Młode sokoły mają już imiona: Rysiu Benek i Grom (imiona nadane w konkursie na imiona).

Młode sokoły mają już imiona: Rysiu Benek i Grom (imiona nadane w konkursie na imiona).

Bracia przygotowują się do swoich pierwszych lotów.

Bracia przygotowują się do swoich pierwszych lotów.

Młode sokoły ćwiczące latanie na podeście.

Młode sokoły ćwiczące latanie na podeście.

Spojrzenia dwóch braci pełne zazdrości za odlatującym Gromem.

Spojrzenia dwóch braci pełne zazdrości za odlatującym Gromem.

2017

Udana adopcja młodego sokoła. W roku 2017 do gniazda podłożone zostało pisklę sokoła wędrownego ze sztucznej hodowli. Młody przyjechał z południa Polski w kubeczku po kefirze, dlatego nadano mu imię Kefirek.

Udana adopcja młodego sokoła.
W roku 2017 do gniazda podłożone zostało pisklę sokoła wędrownego ze sztucznej hodowli.
Młody przyjechał z południa Polski w kubeczku po kefirze, dlatego nadano mu imię Kefirek.

Młody Kefirek dzień przed pierwszym swoim wylotem z gniazda.

Młody Kefirek dzień przed pierwszym swoim wylotem z gniazda.

Kefirek wciąż pod opieką rodziców. Młode przebywają w gnieździe przez okres od 35-40 dni, a potem jeszcze przez okres prawie 60 dni pozostają pod opieką rodziców. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3 lat.

Kefirek wciąż pod opieką rodziców.
Młode przebywają w gnieździe przez okres od 35-40 dni, a potem jeszcze przez okres prawie 60 dni pozostają pod opieką rodziców.
Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3 lat.

2018

Wizyta nowego drapieżnika – raroga - na terenie zakładu w Płocku.

Wizyta nowego drapieżnika – raroga na terenie zakładu w Płocku.

Raróg zadomowił się w budce lęgowej na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin. Raróg jest jeszcze rzadszym gatunkiem niż sokół wędrowny.

Raróg zadomowił się w budce lęgowej na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin.
Raróg jest jeszcze rzadszym gatunkiem niż sokół wędrowny.

Sokół wypędzany z budki przez raroga.

Sokół wypędzany z budki przez raroga.

Raróg okazał się być samicą – Raszką (imię nadane w konkursie na imiona), która złożyła pełen lęg.

Raróg okazał się być samicą – Raszką (imię nadane w konkursie na imiona), która złożyła pełen lęg.

Raszka troskliwie okrywająca jaja. Młode pisklęta niestety się nie wykluły, ponieważ jaja były niezalężone (brak samca). Wydmuszki przekazane zostały do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

Raszka troskliwie okrywająca jaja.
Młode pisklęta niestety się nie wykluły, ponieważ jaja były niezalężone (brak samca).
Wydmuszki przekazane zostały do Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu.

2019

Klucie pierwszego pisklaka. Para sokołów (Werwa i Rafik) wygrała walkę z rarogiem (Raszką) o miejsce lęgowe – budkę na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin.

Klucie pierwszego pisklaka.
Para sokołów (Werwa i Rafik) wygrała walkę z rarogiem (Raszką) o miejsce lęgowe – budkę na kominie Instalacji Odsiarczania Spalin.

Pierwsze karmienie młodych drapieżników.  
Pierwsze karmienie młodych drapieżników.

Pierwsze karmienie młodych drapieżników.

2020

Rozpoczęcie sezonu lęgowego i liczne wiązania pary sokołów.

Rozpoczęcie sezonu lęgowego i liczne wiązania pary sokołów.

Werwa i Rafik bronią gniazda przed Raszką (samica raroga).

Werwa i Rafik bronią gniazda przed Raszką (samica raroga).

Zdeterminowana Werwa znosi swoje pierwsze jajo w obecności Raszki.

Zdeterminowana Werwa znosi swoje pierwsze jajo w obecności Raszki.

Próby odzyskania gniazda przez sokoły.

Próby odzyskania gniazda przez sokoły.

Nieustająca walka o gniazdo. Samice Raszka (po lewej) i Werwa (po prawej).

Nieustająca walka o gniazdo. Samice Raszka (po lewej) i Werwa (po prawej).

Raszka (raróg) śpiąca na sokolim jaju, a w progu obserwująca sytuację Werwa (samica sokoła).

Raszka (raróg) śpiąca na sokolim jaju, a w progu obserwująca sytuację Werwa (samica sokoła).

Samice w morderczym uścisku. Rozpiętość skrzydeł obu samic pokazuje, że Raszka (raróg) ma jednak przewagę nad Werwą (sokół).

Samice w morderczym uścisku.
Rozpiętość skrzydeł obu samic pokazuje, że Raszka (raróg) ma jednak przewagę nad Werwą (sokół).

Dokończony lęg sokołów w budce na kominie instalacji Clausa. Po przegranej walce sokoły przeniosły się do drugiej budki, która także jest na terenie zakładu w Płocku.

Dokończony lęg sokołów w budce na kominie instalacji Clausa.
Po przegranej walce sokoły przeniosły się do drugiej budki, która także jest na terenie zakładu w Płocku.

Wysiadywanie jaj przez Werwę, bez przeszkadzania Raszki. Zdjęcie z foto pułapki zainstalowanej w budce.

Wysiadywanie jaj przez Werwę, bez przeszkadzania Raszki. Zdjęcie z foto pułapki zainstalowanej w budce.

Ataki Werwy na Raszkę. Sokół w locie, raróg w progu budki.

Ataki Werwy na Raszkę. Sokół w locie, raróg w progu budki.

Trzy pisklęta sokoła wędrownego. Szczęśliwe zakończenie trudnego etap sezonu lęgowego pary sokołów. Zdjęcie z foto pułapki zainstalowanej w budce.

Trzy pisklęta sokoła wędrownego.
Szczęśliwe zakończenie trudnego etap sezonu lęgowego pary sokołów. Zdjęcie z foto pułapki zainstalowanej w budce.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

NASZE MARKI