Zobacz także:
Sponsoring
Działalność sponsoringowa PKN ORLEN realizowana jest zgodnie z przyjętymi kierunkami sponsoringu, określonymi w planie marketingowym Spółki, kieruje się również zasadami wyrażonymi w dokumencie „Wartości...​
W zakresie sponsoringu społecznego koncentrujemy się na kilku wybranych obszarach. Pierwszy z nich to mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. PKN ORLEN angażuje się w inicjatywy...
Sport w naszej strategii sponsoringowej odgrywa ważną rolę. Z jednej strony, jako największa polska firma, czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych...
W celu ubiegania się o wsparcie prosimy o wypełnienie wniosku.

NASZE MARKI