DLA BIZNESU

Asfalty drogowe

Najpopularniejsze lepiszcza drogowe do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Produkowane są głównie w reaktorze BITUROX, co jest jedną z najnowocześniejszych metod otrzymywania lepiszczy z surowców podestylacyjnych z ropy naftowej.

Charakterystyka

Asfalty drogowe to najpopularniejsze lepiszcza drogowe do mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco stosowanych do budowy nawierzchni drogowych.

Dystrybuowane przez ORLEN Asfalt asfalty drogowe produkowane są głównie w systemie ciągłego utleniania pozostałości próżniowej wg technologii BITUROX®. Jest to obecnie jedna z najnowocześniejszych metod otrzymywania lepiszczy z surowców podestylacyjnych z ropy naftowej. Drugą technologią produkcji jest utlenianie periodyczne w oksydatorach. ORLEN Asfalt wytwarza następujące rodzaje asfaltów drogowych wg PN-EN 12591:2010: 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150 i 160/220. Wszystkie te lepiszcza kwalifikują się do grupy asfaltów drogowych o przedziale penetracji 20÷220 [0,1 mm] badanej w temperaturze 25ºC.

Na rysunku przedstawiono graficzne porównanie podstawowych właściwości asfaltów dla dwóch najbardziej popularnych parametrów charakteryzujących lepiszcza asfaltowe – penetracji w 25ºC i temperatury mięknienia PiK.


Objaśnienia do oznaczeń:

  • XX - dolna granica penetracji w 25ºC danego rodzaju asfaltu [0,1 mm]
  • YY - górna granica penetracji w 25ºC danego rodzaju asfaltu [0,1 mm]

Masz pytania?

ORLEN Asfalt sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

tel.: +48 24 25 69874
fax: +48 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

Biuro Handlu: Telefon e-mail
Dział Sprzedaży Krajowej

tel.: +48 665 882 173
tel.: +48 695 420 250​
tel.: +48 691 999 854
tel.: +48 605 195 393
tel.: +48 601 885 380

mariusz.zagun@orlen.pl
lukasz.buczkowski@orlen.pl​
michal.borzecki@orlen.pl
robert.michalski@orlen.pl​​
paulina.dylewska@orlen.pl​
Dział Sprzedaży Zagranicznej

tel.: +48 665 653 716
tel.: +48 601 582 054

monika.sepiak2@orlen.pl​
julita.pankowska@orlen.pl​
Dział Marketingu tel.: +48 605 199 530 marlena.czarnomska@orlen.pl
​Biuro Badań, Rozwoju​​ i Innowacji ​​tel.: +48 661 993 603 wiktoria.baranowska2@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl​
Koordynator ds. ochrony danych osobowych ​tel.: +48 24 25 69874 ​daneosobowe.asf@orlen.pl

Sprzedaż krajowa: tel.: +48 24 256 99 10

Sprzedaż zagraniczna: tel.: +48 24 256 99 09


Zobacz również