DLA BIZNESU

Asfalty modyfikowane

Asfalty modyfikowane polimerami ORBITON to grupa lepiszczy przeznaczonych do stosowania w nawierzchniach przenoszących ruch ciężki lub w nawierzchniach specjalnych, jak mosty czy cienkie warstwy ścieralne. Prawidłowo zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe z użyciem tych asfaltów wykazują znacznie lepsze właściwości w porównaniu z asfaltami drogowymi o podobnej twardości. Paleta zastosowań asfaltów modyfikowanych jest bardzo szeroka w odniesieniu zarówno do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jak i kategorii ruchu.

Charakterystyka

Asfalty modyfikowane polimerami to grupa lepiszczy drogowych opracowana specjalnie z myślą o zwiększeniu trwałości nawierzchni asfaltowych i przeciwdziałaniu najczęstszym przyczynom zniszczenia – odkształceniom lepkoplastycznym pojawiającym się na drogach obciążonych ciężkim ruchem, spękaniom niskotemperaturowym warstw ścieralnych w okresie zimowym oraz spękaniom zmęczeniowym nawierzchni. Dzięki zastosowaniu w procesie produkcji asfaltu modyfikatora – elastomeru SBS (kopolimer styren-butadien-styren) osiąga się znaczące korzyści we właściwościach lepiszcza zarówno w wysokiej, jak i w niskiej temperaturze. Nawierzchnie asfaltowe, w których zastosowano asfalt modyfikowany, są trwalsze w porównaniu z nawierzchniami wykonanymi z użyciem asfaltów drogowych i asfaltów wielorodzajowych.

Podstawowe różnice pomiędzy asfaltami drogowymi i asfaltami modyfikowanymi w dwóch podstawowych parametrach lepiszcza: penetracji i temperatury mięknienia.

Objaśnienia oznaczeń:

  • X - dolna granica penetracji w 25°C [0,1 mm] wg EN 1426
  • Y - dolna granica penetracji w 25°C [0,1 mm] wg EN 1426
  • Z - dolna granica temperatury mięknienia (PiK) [°C] wg EN 1427
  • PMG - skrót pochodzi od "polymer modified bitumen" (zazwyczaj zastępowany nazwą handlową procedura asfaltu) 

Masz pytania?

ORLEN Asfalt sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

tel.: +48 24 25 69874
fax: +48 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

Biuro Handlu: Telefon e-mail
Dział Sprzedaży Krajowej

tel.: +48 665 882 173
tel.: +48 695 420 250​
tel.: +48 691 999 854
tel.: +48 691 999 854
tel.: +48 601 885 380

mariusz.zagun@orlen.pl
lukasz.buczkowski@orlen.pl​
michal.borzecki@orlen.pl
robert.michalski@orlen.pl​​
paulina.dylewska@orlen.pl​
Dział Sprzedaży Zagranicznej

tel.: +48 665 653 716
tel.: +48 601 582 054
tel.: +48 695 190 359

monika.sepiak2@orlen.pl​
julita.pankowska@orlen.pl​
jaroslav.vysockij@orlen.pl​
Dział Marketingu tel.: +48 24 25 69922 wojciech.jablonski2@orlen.pl
​Biuro Badań, Rozwoju​​ i Innowacji ​​tel.: +48 24 25 69931 krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl​
Koordynator ds. ochrony danych osobowych ​tel.: +48 24 25 69874 ​daneosobowe.asf@orlen.pl

Sprzedaż krajowa: tel.: +48 24 256 99 10

Sprzedaż zagraniczna: tel.: +48 24 256 99 09


Zobacz również