DLA BIZNESU

Asfalty wysokomodyfikowane

Asfalty nowej generacji potrafiące sprostać najcięższym wyzwaniom eksploatacyjnym stojącym przed polskim drogownictwem. Charakteryzują się m.in. bardzo dobrą odpornością na koleinowanie, świetną wytrzymałością zmęczeniową i odpornością na pękanie niskotemperaturowe.

Charakterystyka

Obserwowany od wielu lat wciąż wzrastający ruch w komunikacji drogowej to nie tylko zwiększenie liczby przejeżdżających pojazdów, ale także coraz większy udział maksymalnych obciążeń osi. Oznacza to, że współczesne i przyszłe nawierzchnie drogowe muszą sprostać o wiele wyższym wymaganiom niż te które miały miejsce kilka, kilkanaście lat temu.

Wciąż wzrastające wymagania wobec nawierzchni np. w stosunku do jej odporności na koleinowanie (wzrastający ruch i obciążenie osi) i spękania niskotemperaturowe (obserwowane w ostatnich latach nasilenie spadków i wzrostów dobowych temperatur) skłaniają producentów materiałów drogowych do polepszania ich właściwości.

Po kilku latach prac rozwojowych nad nowym lepiszczem, Spółka ORLEN Asfalt wprowadziła na rynek produkt nowej generacji – asfalt wysokomodyfikowany ORBITON HIMA. Pozwoli ona sprostać wyzwaniom najcięższych warunków eksploatacyjnych, jakie stoją przed polskim drogownictwem.

Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA są szczególnie dedykowane do zastosowań wymagających bardzo dużej trwałości, takich jak:

 • drogi asfaltowe poddawane bardzo dużemu naprężeniu i odkształceniom,
 • podbudowy asfaltowe o bardzo dużej trwałości zmęczeniowej,
 • warstwy o dużej odporności na niską temperaturę.

Asfalty wysokomodyfikowane są szczególnie przydatne do zastosowań w nawierzchniach długowiecznych typu perpetual pavements.

Zasada działania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA

Rys. - Różnice w proporcjach objętościowych między asfaltem a polimerem w typowym polimeroasfalcie ORBITON i asfalcie wysokomodyfikowanym ORBITON HiMA

Główną ideą asfaltów wysokomodyfikowanych jest przeciwdziałanie spękaniom nawierzchni, deformacjom trwałym (koleinom) oraz zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej warstw asfaltowych. Do tego celu stosuje się dużą zawartość polimeru, przekraczającą 7% m/m, co powoduje odwrócenie faz w mieszaninie asfaltu z polimerem, jak przedstawiono na rys. 1.

Na rys. 2. przedstawiono na wykresie Pen25-PiK położenie nowych produktów w stosunku do asfaltów drogowych i modyfikowanych (typowych), stosowanych do tej pory w Polsce.

Jak wynika z ogólnej analizy rys. 2, widoczne jest znaczące podniesienie zakresu temperatury mięknienia PiK wszystkich produktów ORBITON HiMA w porównaniu z pozostałymi asfaltami dostępnymi na rynku, co wynika wprost z dużej zawartości polimeru w ich składzie.

Objaśnienia oznaczeń:

 • X - dolna granica penetracji w 25°C [0,1 mm] wg EN 1426
 • Y - dolna granica penetracji w 25°C [0,1 mm] wg EN 1426
 • Z - dolna granica temperatury mięknienia (PiK) [°C] wg EN 1427
 • PMG - skrót pochodzi od "polymer modified bitumen" (zazwyczaj zastępowany nazwą handlową procedura asfaltu) 
 • ORBITON HiMA - nazwa handlowa asfaltu 

Przeznaczenie asfaltów ORBITON HiMA

Asfalty wysokomodyfikowane ORBITON HiMA mogą być stosowane w technologiach oraz lokalizacjach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość:

 • ORBITON 25/55-80 HiMA przeznaczony jest do podbudów asfaltowych i warstw wiążących nawierzchni długowiecznych (typu perpetual pavements), mieszanek o wysokim module sztywności AC WMS (Smix powyżej 14000 MPa) oraz miejscach występowania ruchu powolnego,
 • ORBITON 45/80-80 HiMA przeznaczony jest do warstw ścieralnych nawierzchni poddawanych bardzo dużym obciążeniom oraz pracującym w niskiej temperaturze, a także do pozostałych warstw w miejscach specjalnych np. na obiektach mostowych,
 • ORBITON 65/105-80 HiMA przeznaczony jest do technologii specjalnych np. warstw SAMI, do wytwarzania emulsji asfaltowych stosowanych do slurry seal; ze względu na wysoką penetrację jego stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych jest ograniczone.

Odcinki doświadczalne w Polsce

W październiku 2013 r. oraz w sierpniu 2014 r. wykonano w Polsce odcinki doświadczalne nawierzchni drogowej z zastosowaniem odpowiednio ORBITON 65/105-80 HiMA oraz ORBITON 45/80-80 HiMA. Były to 6. i 8. odcinek z asfaltem wysokomodyfikowanym HiMA w Europie i pierwsze takie budowy w Polsce. Odcinki o długości 1000 i 1500 m były zlokalizowane na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Wykonanie odcinków doświadczalnych pozwoliło zweryfikować dane technologiczne oraz ustalić szczegółowo zalecenia dotyczące technologii wykonywania warstw z ORBITON HiMA.

Masz pytania?

ORLEN Asfalt sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 39
09-400 Płock

tel.: (+48) 24 25 69874
fax: (+48) 24 367 91 09
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

Biuro Handlu: Telefon e-mail
Dział Sprzedaży Krajowej

tel.: +48 665 882 173
tel.: +48 695 420 250​
tel.: +48 691 999 854
tel.: +48 691 999 854
tel.: +48 601 885 380

mariusz.zagun@orlen.pl
lukasz.buczkowski@orlen.pl​
michal.borzecki@orlen.pl
robert.michalski@orlen.pl​​
paulina.dylewska@orlen.pl​
Dział Sprzedaży Zagranicznej

tel.: +48 665 653 716
tel.: +48 601 582 054
tel.: +48 695 190 359

monika.sepiak2@orlen.pl​
julita.pankowska@orlen.pl​
jaroslav.vysockij@orlen.pl​
Dział Marketingu tel.: +48 24 25 69922 wojciech.jablonski2@orlen.pl
​Biuro Badań, Rozwoju​​ i Innowacji ​​tel.: +48 24 25 69931 krzysztof.blazejowski@orlen.pl
doradztwo.technologiczne@orlen-asfalt.pl​
Koordynator ds. ochrony danych osobowych ​tel.: +48 24 25 69874 ​daneosobowe.asf@orlen.pl

Sprzedaż krajowa: tel.: +48 24 256 99 10

Sprzedaż zagraniczna: tel.: +48 24 256 99 09


Zobacz również