DLA BIZNESU

Dystrybucja i obrót energią cieplną


Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. posiada w zakresie ciepła koncesje na: wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót.

Elektrociepłownia wytwarza w kogeneracji energię cieplną oraz elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i odbiorców obcych zlokalizowanych na jego terenie. Ponadto jest ona jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej miasta Płocka.

Prowadzenie powyższej działalności związanej z energią elektryczną oraz energią cieplną odbywa się w oparciu o 6 udzielonych przez Urząd Regulacji Energetyki koncesji:

  • na wytwarzanie energii elektrycznej
  • na dystrybucję energii elektrycznej
  • na obrót energią elektryczną
  • na wytwarzanie ciepła
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • na obrót ciepłem

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą PKN ORLEN S.A. w zakresie świadczonych usług w zakresie energetyki.

Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) Polskiemu Koncernowi Naftowy ORLEN S.A. udzielono następujących koncesji w zakresie ciepła:

  • na wytwarzanie ciepła - decyzją nr WCC/549-ZTO/554/W/OWA/2007/TKł
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją nr PCC/576-ZTO/554/W/OWA/2007/TKł
  • na obrót ciepłem - decyzją nr OCC/298-ZTO/554/W/OWA/2012/AR

Elektrociepłownia PKN ORLEN oddaje do sieci magistralnych ogólnozakładowych parę o następujących parametrach:

para 13,6 MPa 515 - 540°C
para  6,0 MPa 420 - 460°C
para  4,0 MPa 400 - 450°C
para  3,2 MPa 230 - 330°C
para  1,7 MPa 200 - 310°C
para  0,6 MPa 160 - 230°C

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPC dla ciepła dostarczonego przez Zakład Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku za rok 2022 wynosi 0,914.


W nawiązaniu do Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) a także wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła ( Dz. U. Nr 133 poz. 924) zamieszczamy uzgodniony z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim- Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „Plan Wprowadzania Ograniczeń w Dostarczaniu Ciepła” przez Zakład Elektrociepłowni Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (pismo WZBK-II.732.1.2021 z dnia 07.01.2021), stanowiący załącznik do Umów sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych.​​​​​​​​​​


Masz pytania?

W przypadku awarii sieci cieplnej na terenie PKN ORLEN zakładu produkcyjnego w Płocku całodobowy telefon do dyspozytora:

Telefon: 

(24) 256 74 15​
(24) 256 74 45

Kontakt dla umów sprzedaży ciepła i świadczenia usług przesyłowych i dystrybucyjnych na terenie PKN ORLEN zakładu produkcyjnego w Płocku:

Telefon: 

(24) 286 72 91​
(24) 256 66 11