DLA BIZNESU

Obrót energią elektryczną


ORLEN prowadzi sprzedaż energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Elektrociepłownia wytwarza w kogeneracji energię cieplną oraz elektryczną dla potrzeb Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. i odbiorców obcych zlokalizowanych na jego terenie. Ponadto jest ona jedynym źródłem ciepła dla sieci ciepłowniczej miasta Płocka.

Prowadzenie powyższej działalności związanej z energią elektryczną oraz energią cieplną odbywa się w oparciu o 5 udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji:

  • na wytwarzanie energii elektrycznej
  • na obrót energią elektryczną
  • na wytwarzanie ciepła
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła
  • na obrót ciepłem

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą ORLEN S.A. w zakresie energetyki.

Działamy na podstawie:

  • koncesji na obrót energią elektryczną uzyskanej 01 października 2007 r. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OEE/6-ZTO/554/W/OWA/2007TKł

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Prawie Energetycznym (Dz.U. nr 21, poz.124 z dnia 12.01.2007) oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki (Dz.U. nr 93, poz. 623 z dnia 04.05.2007), przedstawiamy informacje dla odbiorców energii elektrycznej na temat: Struktura paliw i innych nosników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ORLEN S.A. w poprzednim roku kalendarzowym.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Masz pytania?

Kontakt w przypadku awarii sieci elektroenergetycznej na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku ORLEN S.A. - całodobowy telefon do dyspozytora:

Telefon: 

(24) 365 21 21​
(24) 256 91 73

Kontakt dla umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku ORLEN S.A.:

Telefon: 

(24) 286 72 91
(24) 256 66 11
(24) 256 95 13

Kontakt dla zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej z ORLEN:

Telefon: 

(24) 256 79 41​
(24) 286 65 87

Zakup energii elektrycznej

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Grupy ORLEN. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla klientów indywidualnych: