Dla biznesu

Giełdowy obrót produktami energetycznymi

Grupa ORLEN jako lider elektroenergetyki w Polsce w palecie usług i produktów energetycznych oferuje także rozwiązania oparte o obrót na giełdach towarowych. Specjalistyczną spółką do realizacji tego typu kontraktów jest ORLEN Energia. 

Szerokie kompetencje zespołu ORLEN Energia pozwalają na kompleksowe zarządzanie portfelem energii elektrycznej dla spółek Grupy ORLEN w ramach usług:

  • współtworzenia strategii handlowych i zabezpieczenie portfela,
  • zarządzania ryzykiem,
  • kompletnej obsługi wytwórców energii.

W ramach prowadzonej działalności i oferowanych produktów znajdują się:

  • handel hurtowy energią elektryczną,
  • handel prawami majątkowymi,
  • handel gwarancjami pochodzenia,
  • handel obowiązkami mocowymi w ramach wtórnego rynku mocy.
  • pełnienie funkcji operatora handlowo-technicznego na potrzeby spółek Grupy ORLEN.