Dla biznesu

Produkty okołoenergetyczne

Produkty okołoenergetyczne obejmują rozwiązania, które wspierają optymalne wykorzystanie zasobów energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej. Niższe koszty operacyjne i zwiększone bezpieczeństwo sprzyjają konkurencyjności. Oferowane przez nas rozwiązania pomagają zidentyfikować potencjał oszczędności energii i budować wizerunek firmy przyjaznej środowisku.

Efektywnośc energetyczna i doradztwo

Wysoka efektywność energetyczna to cel, który można osiągnąć poprzez świadome, racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów energii. Nasz szeroki wachlarz usług i indywidualne podejście wspierają klientów w osiąganiu ich celów we wszystkich obszarach poprawy efektywności, począwszy od obowiązkowych audytów energetycznych przedsiębiorstw, aż po wdrożenie rekomendacji poaudytowych.

Pakiet usług efektywnościowych to:

 • audyt energetyczny,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • wizualizacja profili zużycia,
 • kompensacja mocy biernej,
 • modernizacja układów pomiarowych,
 • opracowanie projektów technicznych,
 • budowa stacji abonenckich,
 • optymalizacja parametrów zużycia,
 • doradztwo w zakresie ulgi w opłacie mocowej.

Rozwiązania efektywnościowe pozwalają na:

Obniżenie rachunków za energię elektryczną, gaz i ogrzewanie po realizacji wskazanych w wynikach audytu zaleceń;

Poszerzenie wiedzy na temat zużycia energii w Twoim przedsiębiorstwie;

Zwiększenie rentowności przez redukcję kosztów, które wynikając z przekroczeń mocy biernej;

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii spowodowanych przegrzaniem zabezpieczeń, błędami łączeniowymi lub zwarciowymi, dzięki przeglądowi stacji transformatorowych i instalacji elektroenergetycznych;

Wykorzystanie nowoczesnych i skutecznych narzędzi do efektywnego zarządzania mediami energetycznymi.

Usługa DSR (Demand Side Response), to działanie polegające na odpłatnym czasowym ograniczeniu poboru energii elektrycznej przez odbiorców w celu zachowania stabilności krajowego systemu elektroenergetycznego.

Może być ona realizowana między innymi poprzez:

 • przesunięcie poboru,
 • redukcję poboru,
 • generację energii elektrycznej na potrzeby własne.

WORM jest bezpłatną platformą internetową, na której każdy właściciel lub dysponent obowiązku mocowego może ogłosić zamiar zakupu lub sprzedaży zobowiązania dostawy całości lub części zakontraktowanej mocy. Platforma to korzystny mechanizm dla uczestników rynku mocy. Przedsiębiorstwa sprzedając obowiązek mocowy na rynku wtórnym, np. z tytułu nieplanowego remontu elektrowni, unikną kar. Inne natomiast będą miały okazję do osiągniecia dodatkowych przychodów z tytułu odkupienia tego obowiązku, komercjalizując w ten sposób swoje nadwyżki mocy.

Energa Oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Oferujemy pakiet rozwiązań związanych z oświetleniem. To kompletna oferta zawierająca usługi: projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury oświetleniowej w tym modernizacji oświetlenia zewnętrznego.

Enspirion

Komunikacja i łączność

Oferujemy rozwiązania skierowane do firm i instytucji, które muszą zapewnić komunikację np. w sytuacjach zaniku zasilania, przy zachowaniu pełnej poufności. Usługa opiera się o system łączności dyspozytorskiej TETRA w zgodny z regulacjami NCER.