DLA BIZNESU

Olej bazowy SN 150


Charakterystyka

Produkowany z frakcji próżniowych pochodzących z destylacji ropy naftowej i poddany selektywnej rafinacji rozpuszczalnikowej, odparafinowaniu oraz hydrorafinacji. Procesy te pozwalają uzyskać pożądane własności produktu finalnego, takie jak brak substancji niskoindeksowych, dobre parametry niskotemperaturowe oraz lepsza barwa i właściwości termooksydacyjne gotowych olejów.

Zastosowanie

Olej bazowy SN 150 jest przeznaczony do produkcji środków smarnych.

Wymagania

ZN-ORLEN

Wymagania Jednostka Wartości
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 wynikowo​​​​​​
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ​mm2/s 28,80 – 33,50
​Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ​​mm2/s 5,00 -5,500
​Wskaźnik lepkości ​min. 95
​Temperatura płynięcia ​°C ​max. –12
​Temperatura zapłonu ​°C ​min. 210
​Pozostałość po koksowaniu ​%(m/m) max. 0,03
​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m) max. 0,005
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​max. 0,05
​Zawartość części lotnych ​%(m/m) ​max. 18,5​
​Barwa wg wzorca ​stopień ​max. 1,0
​Czas rozdziału emulsji olej - woda w temp. 82°C ​minuty ​max. 20​
Zawartość siarki ​%(m/m) ​wynikowo​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Amadeusz Szweda

Telefon: 

+48 601 952 508  

E-mail:

Jakub Zawadziński

Telefon: 

+48 607 679 228  

E-mail: