DLA BIZNESU

Olej bazowy SN 650


Charakterystyka

Produkowany z frakcji próżniowych pochodzących z destylacji ropy naftowej i poddany selektywnej rafinacji rozpuszczalnikowej, odparafinowaniu oraz hydrorafinacji. Procesy te pozwalają uzyskać pożądane własności produktu finalnego, takie jak brak substancji niskoindeksowych, dobre parametry niskotemperaturowe oraz lepsza barwa i właściwości termooksydacyjne gotowych olejów.

Zastosowanie

Olej bazowy SN 650 jest przeznaczony do produkcji środków smarnych.

Wymagania

ZN-ORLEN

Wymagania Jednostka Wartości
Gęstość w temp. 15°C g/cm3 wynikowo​​​​​​
​Lepkość kinematyczna w temp. 40°C ​mm2/s min. 135
​Lepkość kinematyczna w temp. 100°C ​​mm2/s 13,00 – 16,20
​Wskaźnik lepkości min. 87
​Temperatura płynięcia ​°C ​max. –9
​Temperatura zapłonu ​°C ​min. 240
​Pozostałość po koksowaniu ​%(m/m) max. 0,10
​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m) max. 0,010
​Liczba kwasowa ​mg KOH/g ​max. 0,05
​Zawartość części lotnych ​%(m/m) wynikowo
​Barwa wg wzorca ​stopień max. 3,5
​Czas rozdziału emulsji olej - woda w temp. 82°C ​minuty max. 30
Zawartość siarki ​%(m/m) ​wynikowo​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Amadeusz Szweda

Telefon: 

+48 601 952 508  

E-mail:

Jakub Zawadziński

Telefon: 

+48 607 679 228  

E-mail: