DLA BIZNESU

Gaz i instalacje LPG


ORLEN Paliwa kompleksowo wykonuje instalacje przemysłowe na gaz płynny, projektowane w ten sposób, by spełniać wymagania i potrzeby kontrahenta, przy jednoczesnym zapewnieniu korzyści ekonomicznych.

ORLEN Paliwa dla biznesu

ORLEN Paliwa kompleksowo wykonuje instalacje przemysłowe na gaz płynny. Każdą inwestycję poprzedza analiza, której celem jest takie zaprojektowanie instalacji gazowej, by w pełni zaspokajała potrzeby kontrahenta oraz przynosiła zauważalne korzyści ekonomiczne. Spółka dostarcza zbiorniki w kilku wymiarach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są one ukryte pod ziemią, więc nie zabierają miejsca i nie szpecą otoczenia. Warto też zaznaczyć, że instalacje na gaz płynny są bezobsługowe. Wszelkie czynności związane z napełnianiem i konserwacją przeprowadzają przedstawiciele ORLEN Paliwa oraz dystrybutorzy.

Gwarantujemy najwyższą jakość produktów

Nasz gaz płynny ma znakomite parametry palne i wysoką kaloryczność. Spełnia wymagania jakościowe polskiej normy PN C-96008 oraz europejskiej EN-589.  A przy tym jest ekologicznym nośnikiem energii.

Zapewniamy bezpieczeństwo

Zbiorniki do magazynowania gazu płynnego oraz instalacje wykonane są z najnowocześniejszych materiałów w oparciu o zaawansowaną wiedzę techniczną.

Jesteśmy konkurencyjni

Realizujemy dostawy z Terminali Gazu Płynnego zlokalizowanych na terenie całej Polski. To pozwala zoptymalizować koszty logistyki i zaproponować atrakcyjne ceny.

​Działamy ekspresowo

Nasz system pracy umożliwia realizację dostaw w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zamówienia (pracujemy w dni robocze, od poniedziałku do soboty).

Elastyczne zasady współpracy
ORLEN Paliwa ma propozycję dla każdego odbiorcy. W celu dostosowania oferowanych rozwiązań do oczekiwań jak największej grupy klientów rozszerzyliśmy zakres usług o możliwość dzierżawy zbiorników i wykonania instalacji. Nie ograniczamy się jedynie do sprzedaży gazu propan i propan-butan. Dajemy gwarancję kompleksowej obsługi, oferując:

 • doradztwo i konsultacje,
 • opracowanie projektów instalacji,
 • wykonawstwo zewnętrznych i wewnętrznych instalacji,
 • wykonawstwo prac ziemnych i budowlanych,
 • obsługę prawną inwestycji (pozwolenia, zgłoszenia, dokumentacja),
 • zgłoszenia urządzeń do Urzędu Dozoru Technicznego,
 • dzierżawę zbiorników, serwis techniczny,
 • parowniki, które w istotny sposób zwiększają wydajność instalacji,
 • nowoczesny system monitorowania poziomu gazu w zbiorniku,
 • ciągłość dostaw gazu,
 • ceny ustalane na podstawie obowiązujących stawek rynkowych,
 • elastyczny system płatności za gaz i dzierżawę urządzeń.

Korzyści ze współpracy z ORLEN Paliwa

 • jesteśmy silną i rozpoznawalną marką na europejskim rynku,
 • gwarantujemy najwyższą jakość produktów i bezpieczeństwo dostaw,
 • oferujemy kompleksową obsługę każdej inwestycji,
 • zapewniamy opiekę ze strony specjalisty ds. sprzedaży.

Cennik demontażu i transportu zbiorników

Poniżej znajdą Państwo plik z cenami demontażu i transportu zbiorników:

Etap pierwszy
Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z uzgodnieniami:

 • uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1: 500 (Biura Geodezyjne)
 • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Urząd Miasta lub Gminy)
 • wykonanie projektu technicznego zgodnego z wymaganiami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt powinien składać się z:
 • części opisowej
 • planu zagospodarowania przestrzennego terenu sporządzonego na aktualnej mapie
 •  projektu instalacyjno-budowlanego
 • projektu uziemienia
 • uzgodnienie rozwiązań projektowych  z  rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej oraz wydanymi warunkami
 • uzyskanie pozwolenia na budowę w Wydziale Nadzoru Budowlanego Urzędu Powiatowego

Etap drugi
Wykonanie prac ziemnych:

 • wykonanie płyty fundamentowej
 • wykopy pod przewód polietylenowy
 • wykopy pod zbiornik (w przypadku zbiorników podziemnych)
 • wykopy pod uziemienie - otok wokół płyty fundamentowej

Etap trzeci

Wykonanie instalacji gazowej:

 • zewnętrznej, na którą składa się:
 • reduktor I stopnia
 • zawór gazowego odcinającego
 • reduktor II stopnia
 • przewód polietylenowego
 • przejściówka polietylenowo-stalowa
 • płaskownik ocynkowany - uziom
 • pozostałe materiały połączeniowe
 • montaż instalacji
 • wewnętrznej, na którą składa się:
 • rura bezszwowa
 • zawory: w kuchni, przy bojlerze oraz piecu CO
 • wykonanie otworów technologicznych
 • wykonanie spawania instalacji
 • wykonanie i podłączenia instalacji

Etap czwarty
Montaż zbiornika:

 • posadowienie zbiornika
 • podłączenie zbiornika do instalacji

Etap piąty
Odbiór instalacji:

 • odbiór końcowy obiektu:
 • kontrola jakości wykonania i zgodności z projektem
 • przeprowadzenie prób szczelności
 • skompletowanie dokumentacji powykonawczej
 • protokoły:
 • zdawczo-odbiorczy przekazania zbiornika i instalacji
 • protokół uziemienia
 • protokół  szczelności instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • protokół robót
 • pozwolenie na budowę
 • przekazanie dokumentów do UDT – książka paszportowa
 • uruchomienie instalacji

System telemetryczny ORLEN Paliwa jest nowoczesnym rozwiązaniem przeznaczonym do automatycznego pomiaru poziomu gazu w zbiornikach LPG. Składa się on z:

 • elektronicznego wskaźnika poziomu gazu montowanego na zbiorniku gazu w miejscu wskaźnika mechanicznego
 • modułu komunikacyjnego wyposażonego w kartę SIM

Jako medium komunikacyjne system wykorzystuje standardową usługę SMS dostarczaną przez operatora GSM.

Dzięki telemetrii nie muszą Państwo pamiętać o napełnieniu zbiornika. Dział Obsługi Klienta ORLEN Paliwa skontaktuje się z Państwem, kiedy poziom gazu płynnego w zbiorniku będzie niski i uzgodni termin dostawy. W zależności od indywidualnych potrzeb może też informować o poziomie napełnienia zbiornika w dowolnym, wskazanym przez Państwa momencie. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko wystąpienia przerw w funkcjonowaniu instalacji.

Wszelkie koszty związane z transmisją danych GSM, obsługą oraz serwisem urządzeń telemetrycznych ponosi ORLEN Paliwa.
System telemetryczny oferujemy wszystkim klientom, którzy zawierają z ORLEN Paliwa umowę na wykonanie instalacji przemysłowej oraz wyłączność dostaw gazu do celów grzewczych i przemysłowych.

Gaz płynny to paliwo, którego stosowanie niesie ze sobą wiele korzyści. Jego liczne zalety sprawiają, że doskonale sprawdza się zarówno w domu, jak i w przemyśle.

W przemyśle

Gaz płynny to ekologiczne, uniwersalne i ekonomiczne źródło energii. Spośród wszystkich paliw wykorzystywanych w gospodarce, w najmniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne. Dlatego właśnie jest coraz popularniejszym źródłem energii wykorzystywanym w procesach technologicznych w przemyśle, rzemiośle, rolnictwie, budownictwie.

Piekarnictwo i cukiernictwo

Gaz płynny - dzięki swoim ekologicznym właściwościom - stanowi idealne paliwo w przemyśle spożywczym. Ponieważ w procesie jego spalania nie są emitowane szkodliwe substancje, z powodzeniem wykorzystywany jest do zasilania pieców do wypieku chleba, ciast, wafli oraz przygotowania mas cukierniczych. Czyste spalanie podnosi też jakość wyrobów piekarniczych.

Rzeźnie i masarnie

W tej gałęzi przemysłu gaz płynny jest wysoko ceniony głównie ze względu na swoje właściwości palne oraz uniwersalność.
W przemyśle mięsnym propan-butan stosowany jest podczas całego procesu przetwarzania żywności: od uboju po obróbkę termiczną przy produkcji wędlin. Jest wykorzystywany też do wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń oraz wody.

Ceramika

W tej gałęzi przemysłu gaz płynny jest wysoko ceniony głównie ze względu na swoje właściwości palne oraz uniwersalność.
W przemyśle mięsnym propan-butan stosowany jest podczas całego procesu przetwarzania żywności: od uboju po obróbkę termiczną przy produkcji wędlin. Jest wykorzystywany też do wytwarzania energii cieplnej niezbędnej do ogrzewania pomieszczeń oraz wody.

Suszarnie


Uniwersalność i dogodny transport oraz łatwość magazynowania gazu płynnego sprawia, że często jest on stosowany
w rolnictwie. Brak ubocznych efektów spalania czyni go idealnym paliwem do zasilania palników wykorzystywanych do suszenia płodów rolnychnp. zboża, kukurydzy, paszy. Można go też stosować do procesów wymagających wyższych temperatur np.

 • w suszarniach surowców naturalnych takich jak piasek, żwir, węgiel
 • w suszarniach tkanin oraz papieru.

Produkcja żywności

W piekarniach, cukierniach i zakładach cukierniczych gaz płynny jest wykorzystywany przy wypieku pieczywa, ciast, ciasteczek, do przygotowywania i podgrzewania wszelkiego rodzaju mas cukierniczych i polew. W przetwórstwie warzyw i owoców, gazem płynnym ogrzewane są kotły do produkcji przetworów, pasteryzacji soków. Gazu używa się też do suszenia i produkcji płatków ziemniaczanych, mleka w proszku, suszenia owoców. Skąd taka popularność? Zaletą gazu płynnego jest czystość produktów spalania - w całym procesie nie wytwarzają się żadne składniki, które w bezpośrednim kontakcie z żywnością mogłyby ją zanieczyścić.​​

Obróbka metali

W przemyśle maszynowym, samochodowym czy w zakładach naprawczych gaz płynny wykorzystywany jest do:

 • obróbki cieplnej, wyżarzania, odpuszczania
 • obróbki metali w atmosferze ochronnej, eliminującej utlenianie
 • cięcia metali, lutowania, podgrzewania, suszenia
 • przy gazowym nawęglaniu stali

W przemyśle hutniczym gaz płynny stosowany jest do:

 • wytopu metali i ich uszlachetniania
 • podgrzewania przed obróbką w walcowni

W przemyśle kuźniczym gaz płynny to nieocenione paliwo do:

 • opalania pieców grzewczych, podgrzewających materiał do obróbki plastycznej
 • opalania wypływek

W przemyśle stoczniowym oraz wytwarzającym konstrukcje stalowe gaz płynny używany jest do:

 • podgrzewania blach i konstrukcji przeznaczonych do prostowania czy profilowania
 • do cięcia blach: ręcznego wg wytrasowanych kształtów, półautomatycznego wg szablonów, automatycznego - sterowanego fotokomórką względnie komputerem

Produkcja szkła

Gaz płynny stosowany jest do wytopu szkła, produkcji butelek, słoików, żarówek, rur szklanych i naczyń laboratoryjnych,
a także w procesach kształtowania szkła dekoracyjnego, wyżarzania oraz w produkcji wełny szklanej.

Budownictwo i drogownictwo

W betoniarniach przy produkcji prefabrykatów czy bloków betonowych, w zakładach produkcji wielkiej płyty gaz płynny stosowany jest w procesie dojrzewania betonów. W czasie grzania wyrobów powstająca mieszanina spalin i pary przyspiesza proces dojrzewania betonu z kilku dni do kilku godzin.

Liczne zalety gazu płynnego, a szczególnie łatwość transportowania, powodują że jest on chętnie stosowany także w drogownictwie. W tej gałęzi przemysłu stanowi źródło energii dla maszyn służących do topienia i mieszania mas bitumicznych, urządzeń do układania nawierzchni dróg i ich znakowania. Dzięki swoim właściwościom gaz płynny znajduje zastosowanie zarówno w dużych wytwórniach stacjonarnych, jak również w urządzeniach mobilych, używanych bezpośrednio na miejscu robót.

Pralnie

W pralniach przemysłowych gaz  płynny stosowany jest do zasilania wytwornic pary, urządzeń piorących oraz maglujących.

Ogrzewanie

Gaz płynny to optymalne źródło energii. Służy do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody i przygotowywania posiłków.

Gaz płynny daje całkowitą niezależność od sieci gazu ziemnego. Tańszy od wielu innych źródeł energii, jest inwestycją, która szybko się zwraca. Dlatego wiele osób świadomie wybiera ten sposób zasilania.

Nasza firma dostarcza zbiorniki w kilku wymiarach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są one ukryte pod ziemią, nie zabierają więc miejsca i nie szpecą otoczenia.

Nasze instalacje są właściwie bezobsługowe, wszelkie czynności związane z napełnianiem i konserwacją przeprowadzają przedstawiciele ORLEN Paliwa i dystrybutorzy.

 • Ogrzewanie wodne- tradycyjny sposób ogrzewania pomieszczeń - kocioł zasilany gazem podgrzewa wodę lub inną ciecz, która poprzez grzejniki nagrzewa powietrze w wybranych pomieszczeniach.
 • Ogrzewanie promiennikowe- największą zaletą ogrzewania przez promieniowanie jest możliwość skierowania strumienia ciepła tylko na te miejsca, które chcemy ogrzać. Nie trzeba więc ogrzewać powietrza w całym pomieszczeniu. Dzięki temu obniża się znacznie zużycie ciepła oraz istnieje możliwość stosowania ogrzewania na wolnej przestrzeni, której nie można ogrzać w inny sposób. Wszystko to wpływa również na komfort pracy - lepiej czujemy się w chłodnym powietrzu i gorących ścianach niż w odwrotnych warunkach cieplnych. Ważną cechą takiego rozwiązania jest też mała bezwładność cieplna układów ogrzewana promiennikowego, co pozwala na ich stosowanie przy ogrzewaniu dorywczym. Promienniki podobnie jak oświetlenie elektryczne dają pożądany efekt natychmiast po włączeniu. W odróżnieniu od ogrzewania konwekcyjnego, ogrzewanie promiennikowe nie powoduje cyrkulacji powietrza, a tym samym unoszenia się kurzu i pyłu. Wiszące promienniki podczerwieni nadają się więc do pomieszczeń przemysłowych, charakteryzujących się dużym zapyleniem.
 • Ogrzewanie nadmuchowe- w sytuacjach kiedy wymagane jest uzyskanie dużej ilość ciepłego powietrza w stosunkowo krótkim czasie wykorzystywane są systemy nadmuchowe. Urządzenia zasilane bezpośrednio gazem lub gorąca woda wdmuchują ciepłe powietrze w pożądany obszar. Systemy nadmuchowe znajdują szerokie zastosowanie w handlu (kurtyny wejściowe) oraz w obiektach silnie wentylowanych, gdzie wymagane jest utrzymywanie odpowiednio wysokiej temperatury powietrza.

Zabezpieczenia antykorozyjne Zbiorniki podziemne Zbiorniki naziemne
  Powłoka poliuretanowa spełniająca wymagania odporności na przebicie prądem o napięciu 14 kV oraz  ochrona katodowa stanowiąca dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Trójskładnikowa powłoka malarska w kolorze białym, który stanowi jednocześnie poprzez dużą refleksyjność ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się zbiornika.
Posadowienie zbiornika Pojemność 4 850 litrów Pojemność 6 400 litrów
Płyta fundamentowa betonowa o wymiarach 300 x 180 cm Płyta fundamentowa betonowa o wymiarach 450 x 180 cm
Masa zbiornika pustego 815 kg 1039 kg
Materiał Blacha z stali węglowej
Wyposażenie Zespół redukcyjny I i II stopnia, przyłącza, skrzynka gazowa, uziemienie, parownik, system telemetryczny

Jak dobrać zbiornik w zależności od zapotrzebowania na energię

Rodzaje zbiorników

(połączone w zespoły)

Wydajność instalacji
z odparowaniem grawitacyjnym z parownikiem elektrycznym z parownikiem wodnym
kg/h KW kg/h KW kg/h KW
1 x 6 400 l 5 70 100 1 300 100 1 300
2 x 6 400 l 10 130 100 1 300 100 1 300
3 x 6 400 l 15 200 150 2 000 200 2 600
4 x 6 400 l 20 300 200 2 600 200 2 600
6 x 6 400 l 30 400 300 3 900 300 3 900
1 x 4 850 l 5
70 100 1 300 - -
2 x 4 850 l 10 130 100 1 300 - -
3 x 4 850 l 15 200 150 2 000 - -
4 x 4 850 l 20 300 200 2 600 - -
6 x 4 850 l 30 400 300 3 900 - -

Jak zaplanować odległość zbiornika od obiektów budowlanych

Dobór odległości zbiornika od obiektów budowlanych
Nominalna pojemność zbiornika w m3 Zbiorniki naziemne Zbiorniki podziemne
Od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej [m] między zbiornikami w metrach Od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej [m] między zbiornikami w metrach
do 10 10 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 5 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 10 do 40 20 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 10 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 40 do 65 30 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 15 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 65 do 100 40 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 20 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 100 do 250 60 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 25
¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 250 do 500 100 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 30 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 500 do 1 000 150 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 40 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
od 1 000 do 3 000 200 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 50 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników
powyżej 3 000 300 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników 60 ¼ sumy średnic dwóch sąsiednich zbiorników

Odległość zbiorników od obiektów budowlanych (takich, które nie są obiektami technologicznymi), ogrodzenia i dróg publicznych powinny wynosić*:

 • dla zbiorników o pojemności do 10 m3 - nie mniej niż określono w tabeli powyżej w kolumnach 2 i 4
 • dla zbiorników o pojemności powyżej 10 m3 – co najmniej połowę odległości określonej w tabeli powyżej w kolumnach 2 i 4
 • dla zbiorników o pojemności powyżej 250 m3 – co najmniej 30 m w przypadku zbiorników naziemnych i 15 m w przypadku zbiorników podziemnych

Odległość między grupami zbiorników naziemnych powinna wynosić co najmniej*:

 • 7,5 m dla łącznej pojemności zbiorników grupie do 30 m2
 • 15 m dla łącznej pojemności zbiorników grupie powyżej 30 m2 do 450 m2
 • 22,5 m dla łącznej pojemności zbiorników grupie powyżej 450 m2 do 2 250 m2
 • 30 m dla łącznej pojemności zbiorników grupie powyżej 2 250 m2

*Odległości te mogą ulec zmniejszeniu o połowę pod warunkiem zastosowania ściany oddzielenia przeciwpożarowego