DLA BIZNESU

Olej napędowy grzewczy Ekoterm


Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest przeznaczony do kotłów centralnego ogrzewania.

Charakterystyka

PKN ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje Ekoterm łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także żywotność systemów grzewczych.

Ekoterm spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).Ekoterm spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Zastosowanie

Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Właściwości

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Gęstość w temp. 15 °C kg/m³ - 860,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Wartość opałowa ​MJ/kg 42,6 - ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu ​°C 56,0 - PN-EN ISO 2719
​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C mm²/s - 6,000 PN-EN ISO 3104
​Skład frakcyjny       ​PN-EN ISO 3405
​- ​do temp. 250 °C destyluje ​%(V/V) - 65,0
- ​do temp. 350 °C destyluje ​%(V/V) 85,0 -
​Temperatura płynięcia ​​°C​​ - -20 ​PN-EN ISO 3016​
Temperatura mętnienia ​​°C​​ (1)   PN-EN ISO 3015​​​
​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) - 0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Zawartość siarki ​​%(m/m) - 0,100 ​PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
​Zawartość wody ​mg/kg​ - 200 PN-EN ISO 12937
​​Zawartość zanieczyszczeń stałych ​​mg/kg - 24,0 PN-EN 12662
​​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m)​ - 0,010 ​​PN-EN ISO 6245
​​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C µm - 460 PN-EN ISO 12156-1
​Stabilność oksydacyjna ​​g/m³​ - 25 PN-ISO 12205
​Barwa(2) - czerwona wzrokowo
(1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 
(2) Olej napędowy grzewczy Ekoterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi.

Kontakt

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem