DLA BIZNESU

Olej napędowy grzewczy Ekoterm


Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest przeznaczony do kotłów centralnego ogrzewania.

Charakterystyka

ORLEN dokłada wyjątkowej staranności, aby oferowane oleje Ekoterm łączyły najwyższą jakość i bezpieczeństwo eksploatacji. W trosce o komfort użytkowania olej napędowy grzewczy Ekoterm zawiera odpowiednio dobrane komponenty oraz dodatki uszlachetniające poprawiające ekonomikę zużycia paliwa grzewczego, a także żywotność systemów grzewczych.

Ekoterm spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008). Ekoterm spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. 2010 r., Nr 157, poz. 1054).

Zastosowanie

Olej napędowy grzewczy Ekoterm jest nowoczesnym paliwem grzewczym znajdującym zastosowanie w kotłach ogrzewających domy mieszkalne, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz technologicznych. Oferowany przez nas produkt jest idealnym źródłem ciepła dla obiektów nie posiadających dostępu do sieci przesyłowej gazu ziemnego.

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach,
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • numer UN (numer ONZ): UN 1202,
  • prawidłowa nazwa przewozowa UN: OLEJ OPAŁOWY, LEKKI,
  • klasa(-y) zagrożenia w transporcie,
  • ADR – klasa 3,
  • RID – klasa 3,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 30,
  • klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1,
  • grupa pakowania: III,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej,
 • kod CN produktu: 2710 19 47.

Właściwości

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Gęstość w temp. 15 °C kg/m³ - 860,0 PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3675
​Wartość opałowa ​MJ/kg 42,6 - ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu ​°C 56,0 - PN-EN ISO 2719
​​Lepkość kinematyczna w temp. 20 °C mm²/s - 6,000 PN-EN ISO 3104
​Skład frakcyjny       ​PN-EN ISO 3405
​- ​do temp. 250 °C destyluje ​%(V/V) - 65,0
- ​do temp. 350 °C destyluje ​%(V/V) 85,0 -
​Temperatura płynięcia ​​°C​​ - -20 ​PN-EN ISO 3016​
Temperatura mętnienia ​​°C​​ (1)   PN-EN ISO 3015​​​
​Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej ​%(m/m) - 0,30 ​PN-EN ISO 10370
​Zawartość siarki ​​%(m/m) - 0,100 ​PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
​Zawartość wody ​mg/kg​ - 200 PN-EN ISO 12937
​​Zawartość zanieczyszczeń stałych ​​mg/kg - 24,0 PN-EN 12662
​​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m)​ - 0,010 ​​PN-EN ISO 6245
​​Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60°C µm - 460 PN-EN ISO 12156-1
​Stabilność oksydacyjna ​​g/m³​ - 25 PN-ISO 12205
​Barwa(2) - czerwona wzrokowo
(1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 
(2) Olej napędowy grzewczy Ekoterm powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Zakup do dalszego obrotu

Biuro Obsługi Klienta ORLEN Paliwa

​tel. +48 365 72 91
kom. +48 801 805 541
bok.orlenpaliwa@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem

Zakup do użytku własnego

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​

Marek Jędros
Przedstawiciel handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem