DLA BIZNESU

Olej opałowy ciężki 0.5E


Wysokiej jakości olej opałowy spełniający wymagania stawiane olejom żeglugi morskiej, produkowany wyłącznie z pozostałości uzyskiwanej w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.

Charakterystyka

Produkowany w ORLEN Południe Olej Opałowy Ciężki 0.5E:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki,
 • jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji:
  • niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie zmniejszają ryzyko powstawania korozji niskotemperaturowej,
  • śladowa zawartość wanadu i sodu minimalizuje ryzyko powstawania korozji wysokotemperaturowej,
  • bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji,
 • nie zawiera pierwiastków niepalnych, o czym świadczy niska zawartość popiołów,
 • podczas magazynowania nie wykazuje tendencji do wytracania szlamów zalegających m.in. w zbiornikach,
 • wyróżnia się wysoką jakością i stabilnością.

Zastosowanie

 • do opalania pieców przemysłowych

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach,
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 3082,
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.,
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:
  • ADR – klasa 9,
  • RID – klasa 9,
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90,
  • Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6,
  • Grupa pakowania: III,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej,
 • kod CN produktu: 2710 19 66.

Właściwości

​Własność ​Parametry wymagane
Gęstość w 15°C, [g/cm3], n.n.​ 0,8901​
​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n. ​62
​Destylacja pod obniżonym ciśnieniem: do 350°C destyluje, [%(v/v)], n.w. ​29
​Temperatura płynięcia, [°C], n.w. ​40
​Lepkość kinematyczna w 100°C, [cSt ], n.w. ​25,0
​Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n. ​40,0
​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w. 0​,20
​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)]n.w. ​0,20
​Zawartość siarki, [%(m/m)] ​min. 0.10, max. 0.50
​Odczyn wyciągu wodnego ​obojętny
Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)], n.w.​ ​0,30
​Zawartość wanadu, [mg/kg] ​150​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​

Marek Jędros
Przedstawiciel handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem