DLA BIZNESU

Olej opałowy ciężki 1E


​Wysokiej jakości olej opałowy produkowany z ciężkich destylatów uzyskiwanych w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej.

Charakterystyka

Produkowany w ORLEN Południe Olej Opałowy Ciężki 1E:

 • charakteryzuje się niską zawartością siarki,
 • wyróżnia się wysoką wartością opałową,
 • nie zawiera pierwiastków niepalnych, o czym świadczy niska zawartość popiołów,
 • jest nieinwazyjny w stosunku do instalacji:
  • niska zawartość siarki oraz brak zawartości wody znacznie, zmniejszają ryzyko powstawania korozji niskotemperaturowej,
  • bardzo niska zawartość koksu redukuje podatność na koksowanie elementów instalacji.

Zastosowanie

 • przemysł ciężki,
 • energetyka do opalania pieców przemysłowych,
 • sektor budownictwa drogowego,
 • ciepłownictwo,
 • procesy produkcji materiałów budowlanych,
 • gospodarstwa rolne.

Transport i sprzedaż

 • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach,
 • załadunek do cystern kolejowych i autocystern: odgórny,
 • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:
  • Numer UN (numer ONZ): UN 3082,
  • Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, CIEKŁY, I.N.O.,
  • Klasa(-y) zagrożenia w transporcie,
  • ADR – klasa 9,
  • RID – klasa 9,
  • Numer rozpoznawczy zagrożenia: 90,
  • Klasa/Kod klasyfikacyjny: 9/M6,
  • Grupa pakowania: III,
 • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej,
 • kod CN produktu: 2710 19 67.

Właściwości

Własność ​Parametry wymagane
​Gęstość w 15°C, [g/cm3], n.n. ​0,8901
​Temperatura zapłonu, t.z., [°C], n.n. ​62
​Destylacja pod obniżonym ciśnieniem: do 350°C destyluje, [%(v/v)], n.w. 29​
​Temperatura płynięcia, [°C], n.w. 40​​
​Lepkość kinematyczna w 100°C, [cSt ], n.w. 25,0​
Wartość opałowa, [MJ/kg], n.n.​ 40,0​
​Zawartość wody, [%(v/v)], n.w. ​0,20
​Pozostałość po spopieleniu, [%(m/m)], n.w. 0,20​
​Zawartość siarki, [%(m/m)] ​min. 0.51 - max. 1.00
​Odczyn wyciągu wodnego ​obojętny
Zawartość zanieczyszczeń, [%(m/m)]​ 0,30​
​Zawartość wanadu, [mg/kg] ​150Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​

Marek Jędros
Przedstawiciel handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem