DLA BIZNESU

Olej opałowy ciężki C-1


Oleje opałowe ciężkie uzyskujemy w wyniku przetwarzania ropy naftowej w ORLEN. Skład naszych wyrobów jest determinowany wymaganiami jakościowymi, stosowanymi w odniesieniu do oleju opałowego ciężkiego, w tym przede wszystkim wartością lepkości kinematycznej oraz zawartością siarki. Zawartość siarki w oleju C1 jest ograniczona do 1 % (m/m), a w oleju C3 wynosi maksymalnie do 3 % (m/m).

Charakterystyka

Olej opałowy ciężki C1 jest otrzymywany w wyniku zmieszania lekkich oraz ciężkich komponentów otrzymywanych z procesów technologicznych destylacji pierwotnej oraz przetwarzania ropy naftowej w ORLEN. 

Olej opałowy ciężki C1 spełnia wymagania Polskiej Normy PN-C-96024 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe” w zakresie oleju opałowego ciężkiego oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).

Zastosowanie

Olej opałowy ciężki C1 przeznaczony jest do stosowania jako paliwo do kotłów centralnego ogrzewania, kotłów parowych, pieców przemysłowych oraz do celów technologicznych.

Właściwości

 

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Gęstość w temp. 15 °C kg/m³ 890,0 (1) PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3838
​Wartość opałowa ​MJ/kg 39,7 - ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu ​°C ​62,0 - PN-EN ISO 2719
​Zawartość siarkowodoru ​mg/kg - 2,00 ​IP 570
​​Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C mm²/s   55,00 PN-EN ISO 3104
​Lepkość kinematyczna w temp. 50 °C mm²/s - 800,0 PN-EN ISO 3104
​Skład frakcyjny       ​PN-EN ISO 3405
​- ​do temp. 350 °C destyluje ​%(V/V) - 29,0
​Temperatura płynięcia ​​°C​​ - 40 ​PN-EN ISO 3016​
​Zawartość siarki ​​%(m/m) - 1,00 PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
​Zawartość zanieczyszczeń ​​%(m/m) - 0,5 ​​PN-EN ISO 3735
​Całkowita zawartość osadów ​​%(m/m) - (1) PN-ISO 10307-1
ASTM D 4870
​Całkowita zawartość osadów po starzeniu ​​​​%(m/m) - (1) ​PN-ISO 10307-2
Procedura A
​Zawartość wody ​​%(V/V) - 1,0 ​PN-ISO 3733
PN-EN ISO 9029
​​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m)​ - ​​​0,200 PN-EN ISO 6245
Zawartość wanadu mg/kg - (1) PN-C-04029
PN-EN 13131
PN-EN ISO 14597
(1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 

Kontakt

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl