DLA BIZNESU

Olej opałowy ciężki C-3


Oleje opałowe ciężkie uzyskujemy w wyniku przetwarzania ropy naftowej w ORLEN. Skład naszych wyrobów jest determinowany wymaganiami jakościowymi, stosowanymi w odniesieniu do oleju opałowego ciężkiego, w tym przede wszystkim wartością lepkości kinematycznej oraz zawartością siarki. Zawartość siarki w oleju C1 jest ograniczona do 1 % (m/m), a w oleju C3 wynosi maksymalnie do 3 % (m/m).

Charakterystyka

Olej opałowy ciężki C3 jest mieszaniną węglowodorów otrzymywanych w wyniku rafineryjnych procesów zachowawczych i wtórnego przetwarzania ropy naftowej. Maksymalna zawartość siarki w tym gatunku oleju opałowego wynosi 3% (m/m).

Olej opałowy ciężki C3 ​spełnia wewnętrzne wymagania jakościowe ORLEN S.A., które są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z dnia 14 grudnia 2016 r. poz. 2008).

Zastosowanie

Olej opałowy ciężki C3 jest dedykowany do stosowania jako paliwo w kotłach centralnego ogrzewania, kotłach parowych, piecach przemysłowych oraz do celów technologicznych.

Właściwości

Parametr Jednostka Zakres Metoda badań
min. max.
Gęstość w temp. 15 °C kg/m³ 890,0 (1) PN-EN ISO 12185
PN-EN ISO 3838
​Wartość opałowa ​MJ/kg 39,7 - ​PN-C-04062
​Temperatura zapłonu ​°C ​62,0 - PN-EN ISO 2719
​Zawartość siarkowodoru ​mg/kg - 2,00 ​IP 570
​​Lepkość kinematyczna w temp. 100 °C mm²/s   55,00 PN-EN ISO 3104
​Lepkość kinematyczna w temp. 50 °C mm²/s - 800,0 PN-EN ISO 3104
​Skład frakcyjny       ​PN-EN ISO 3405
​- ​do temp. 350 °C destyluje ​%(V/V) - 29,0
​Temperatura płynięcia ​​°C​​ - 40 ​PN-EN ISO 3016​
​Zawartość siarki ​​%(m/m) - 3,00 PN-EN ISO 8754
PN-EN ISO 14596
​Zawartość zanieczyszczeń ​​%(m/m) - 0,5 ​​PN-EN ISO 3735
​Całkowita zawartość osadów ​​%(m/m) - (1) PN-ISO 10307-1
ASTM D 4870
​Całkowita zawartość osadów po starzeniu ​​​​%(m/m) - (1) ​PN-ISO 10307-2
Procedura A
​Zawartość wody ​​%(V/V) - 1,0 ​PN-ISO 3733
PN-EN ISO 9029
​​Pozostałość po spopieleniu ​​%(m/m)​ - ​​​0,200 PN-EN ISO 6245
Zawartość wanadu mg/kg - (1) PN-C-04029
PN-EN 13131
PN-EN ISO 14597
(1) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​

Piotr Bebel
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom. +48 601 439 037
piotr.bebel@orlen.pl