DLA BIZNESU

Paliwo do turbinowych silników lotniczych F-34


Charakterystyka

Paliwo do turbinowych silników lotniczych F-34 jest produkowane z komponentów uzyskiwanych w określonym reżimie technologicznym w procesach destylacji, hydroodsiarczania i hydrokrakingu. Komponenty odpowiadają ustalonym wymaganiom jakościowym. Paliwo lotnicze F-34 nie zawiera dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie i jest produkowane na podstawie normy obronnej NO-91-A258-2. Paliwo F-34 uszlachetniono dodatkami antyelektrostatycznym, antyutleniającym i antykorozyjno-smarnościowym.

Zastosowanie

Paliwo lotnicze F-34 jest przeznaczone do napędu turbinowych silników lotniczych stosowanych w lotnictwie wojskowym.

Właściwości

Nazwa właściwości Jednostka
miary
Wymaganie Metoda badań wg
Wygląd zewnętrzny - ciecz klarowna i jasna, wolna od
nierozpuszczonej
wody, osadów i zawiesin
NO-91-A258-1
p. 2.1
Barwa - podawać ASTM D 156
- od bezbarwnej
do jasnożółtej
wzrokowo
Liczba kwasowa, nie większa niż mg KOH/g maks. 0,015 NO-91-A258-1 p. 2.2 lub ASTM D 3242
Zawartość węglowodorów aromatycznych %(V/V) 25,0 PN-EN 15553 lub ISO 3837 lub ASTM D 1319
Zawartość siarki ogólnej %(m/m) 0,30 PN-EN ISO 20846 lub PN-EN ISO 20884 lub PN-EN ISO 8754 lub ASTM D 2622 lub ASTM D 5453 lub ASTM D 4294
Zawartość siarki merkaptanowej %(m/m) 0,003 PN-ISO 3012 lub ASTM D 3227
lub
Test Doctora - negatywny PN-ISO 5275 lub ASTM D 4952
Gęstość w temperaturze 15oC kg/m3 od 775,0 do 840,0 NO-91-A258-1, p. 2.3 lub, PN-EN ISO 3675 lub, PN-EN ISO 12185 lub ASTM D 1298 lub ASTM D 4052a
Temperatura zapłonu oC min. 38,0 ASTM D 93 lub PN-EN ISO 2719
oC min. 37,0 ASTM D 56
Skład frakcyjny c:
- temperatura początku destylacji, oC podawać wynik PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- 10 % (V/V) destyluje do temperatury, oC maks. 205,0 PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- 20 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- 50 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- 90 % (V/V) destyluje do temperatury, oC podawać wynik PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- temperatura końca destylacji, oC maks. 300,0 PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- pozostałość, % (V/V) maks. 1,5 PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
- straty, % (V/V) maks. 1,5 PN-EN ISO 3405 lub ASTM D 86a
Temperatura krystalizacji, max. oC maks. -47,0 ISO 3013 lub ASTM D 2386 lub ASTM D 5901 lub ASTM D 5972 lub ASTM D 7153 lub ASTM D 7154
Lepkość kinematyczna w temperaturze -20oC mm2/s maks. 8,00 PN-EN ISO 3104 lub ASTM D 445
Wartość opałowa, nie mniejsza niż MJ/kg 42,80 PN-C-04062 lub
PN-C-04198
p. 2.4.2 lub
ASTM D 240 lub
ASTM D 4809 lub
ASTM D 3338
Działanie korodujące na miedź, w czasie 2 h, w temperaturze 100oC stopień korozji maks. 1 PN-EN ISO 2160 lub ASTM D 130
Zawartość żywic obecnych smg/100 cm3 maks. 7 PN-EN ISO 6246 lub ASTM D 381
Stabilność termiczna (metoda JFTOT)
temperatura testu, nie mniej niż 260oC:
- spadek ciśnienia na filtrze,
- osady na rurze:
kPa (mm Hg) 3,33 (25,0) ASTM D 3241
a) wg metody VTR – osady i osady o barwach nietypowych (P) i nienaturalnych (A) kPa (mm Hg) poniżej 3
nie występują
ASTM D 3241
b) wg metody ETR lub ITR - średnia grubość osadu na powierzchni 2,5 mm2 nm maks. 85 ASTM D 3241
Wskaźnik wydzielania wody (MSEP):
- paliwo przed dodaniem dodatku antyelektrostatycznego - min. 85 PN-V-04017 lub ASTM D 3948
- paliwo zawierające dodatek anty-elektrostatyczny - min. 70 PN-V-04017 lub ASTM D 3948
Właściwości spalania – jedno z podanych wymagań powinno być spełnione:
- wysokość niekopcącego płomienia
mm min. 25,0 PN-ISO 3014 lub ASTM D 1322
lub
- wysokość niekopcącego płomienia mm min. 19,0 PN-ISO 3014 lub ASTM D 1322
i
- zawartość węglowodorów naftalenowych % (V/V) maks. 3,00 ASTM D 1840a
Zawartość wodoru, nie mniej niż % (m/m) min. 13,4 PN-V-04029 NO-91-A528 lub ASTM D 3343 lub ASTM D 3701
Oddziaływanie z wodą, ocena powierzchni międzyfazowej stopień maks. 1b ISO 6250 lub ASTM D 1094
Przewodność elektryczna pS/m od 50 do 600 PN-ISO 6297 lub ASTM D 2624
Zawartość dodatku przeciwkorozyjno-smarnościowegoh mg/dm3   NO-91-A258-1 p. 2.4
Zawartość ciał stałych mg/dm3 maks. 1,0 PN-V-04031 lub ASTM D 2276 lub ASTM D 5452
Czas filtrowania min maks. 15 PN-V-04031
Smarność BOCLE, średnica skazy min maks. 0,85 NO-91-A524 lub ASTM D 5001
Zawartość dodatku zapobiegającego krystalizacji wody w paliwie % (V/V) od 0,10 do 0,15 NO-91-A258-1 p. 2.5 lub ASTM D 5006
Indeks cetanowy - podać wynik PN-EN ISO 4264 lub ASTM D 976
Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) mg/kg nie zawiera ASTM D 7797 lub IP 585 lub IP 590 lub IP 599
 

Masz pytania?

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: