DLA BIZNESU

Autogaz LPG - oferta dla biznesu


Charakterystyka

Wymagania dla gazu płynnego LPG zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016, poz. 540). O obowiązku badania jakości zarówno tradycyjnych paliw, jak i LPG mówi Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r., Nr 169, poz. 1200). To zrozumiałe - w źle oczyszczonym skroplonym gazie może znajdować się szereg składników niekorzystnie wypływających na infrastrukturę dystrybucyjną oraz na układy paliwowe i silniki w pojazdach. Mają one także bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Czynnikami, które bezwzględnie usuwa się na etapie produkcji z autogazu są:

 • woda
 • węglowodory ciężkie (oleje)
 • węglowodory nienasycone - dieny
 • siarka i związki siarki

Woda jest bardzo znaczącym czynnikiem korozyjnym. Ponadto w okresie zimowym powoduje zamarzanie zaworów i innych elementów układów dystrybucyjnych. Dzięki temu, że woda jest cięższa od gazu, można ją skutecznie z niego usunąć podczas magazynowania wykorzystując tzw. zawory odwadniające.

Węglowodory ciężkie (oleje) mają dużo wyższą temperaturę wrzenia od gazu i podczas eksploatacji pozostają, jako zanieczyszczenie elementów instalacji.

Szczególnie starannie usuwane są z gazu dieny, czyli węglowodory z dwoma wiązaniami podwójnymi w cząsteczce, ze względu na udokumentowane działanie rakotwórcze.

Związki siarki zatruwają środowisko naturalne, mogą zanieczyszczać elementy instalacji gazowej oraz powodują korozję.

Autogaz pobierany jest z fazy ciekłej z dna zbiornika, w konsekwencji wszystkie wspomniane wyżej elementy mogą negatywnie wpływać na sprawność układu zasilania i samego silnika.

Dlatego tak bardzo ważna jest dla nas jakość LPG, o którą dbamy:

 • kupując gaz i komponenty tylko od najlepszych, sprawdzonych dostawców
 • współpracując wyłącznie z akredytowanymi laboratoriami badawczymi

Potwierdzeniem najwyższej jakości naszego paliwa LPG jest wystawiane na każdą partię produktu świadectwo zgodności z wymaganiami prawnymi obowiązującymi w Polsce, wprowadzonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. 2016, poz. 540).

Zastosowanie

Gaz płynny to uniwersalne paliwo, którego stosowanie daje wiele korzyści. Doskonale sprawdza się zarówno w domu, w przemyśle czy plenerze, jak i w samochodzie

Oszczędność

 • propan-butan to paliwo tanie, a posiadające wysoką wartość opałową
 • samochody napędzane gazem płynnym mają długą żywotność silnika i generują niski koszt eksploatacji

Wygoda

 • rozwinięta sieć dystrybucji pozwala kupić gaz na terenie całego kraju i zagranicą
 • gaz wykorzystany w samochodzie sprawia, że auto pracuje ciszej, co zwiększa komfort jazdy

Ekologia

 • gaz jest paliwem przyjaznym dla środowiska naturalnego - przy spalaniu nie zanieczyszcza powietrza
 • gaz płynny w znacznie mniejszym stopniu niż inne paliwa wpływa na występowanie efektu cieplarnianego​

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres
Liczba oktanowa motorowa, MON - min. 89,0
Całkowita zawartość dienów (włączając 1,3-butadien) % molowy max. 0,5
Siarkowodór - brak
Całkowita zawartość siarki 
(po wprowadzeniu substancji  zapachowej)
mg/kg max. 50,0
Badanie działania korodującego na płytce
miedzianej (1 h w temperaturze 40 °C)
klasa 1
Pozostałość po odparowaniu mg/kg max. 60,0
Względna prężność par w temperaturze 40 °C kPa max. 1550
Temperatura, w której względna prężność
par jest nie mniejsza niż 150 kPa:
°C  
w okresie zimowym1) -  dla gatunku B max. - 5,0
w okresie letnim2) - dla gatunku D max. + 10,0
Zawartość wody   nie wykryto
Zapach   3)

1) Okres zimowy trwa od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca.

2) Okres letni trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 listopada.

3) Zapach gazu powinien być rozróżnialny i nieprzyjemny oraz wyczuwalny w powietrzu przy stężeniu wynoszącym 20% dolnej granicy wybuchowości.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Biuro Obsługi Klienta

Stacjonarne: 801 805 541
Komórkowe: +48 24 365 72 91

E-mail: ORLENPaliwa@orlen.pl​​ 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem