Dla biznesu

Benzyna bezołowiowa 95


Dodatki uszlachetniające zawarte w benzynie EuroSuper 95 zapewnią utrzymanie w czystości zaworów dolotowych i komór spalania, ograniczają korozję, poprawiają osiągi i pozytywnie wpływają na zużycie paliwa. 

Charakterystyka benzyny bezołowiowej 95

Produkowana przez ORLEN benzyna bezołowiowa o wartość liczby oktanowej badawczej 95 to EuroSuper 95. Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi, detergencyjnym, antykorozyjnym i antyutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania (potwierdzone w testach stanowiskowych na silniku Mercedes Benz M102E - Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine). Inhibitor korozji chroni przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalnego testu badawczego dowodzą, że zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik. 

Benzyna EuroSuper 95 pozwala na wykorzystanie pełni mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.

Ponadto benzyna bezołowiowa EuroSuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny EuroSuper 95 umożliwia wydłużenie okresu wymiany oleju, zmniejszając w ten sposób jego zużycie. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna EuroSuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów do atmosfery.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno)manganowego (MMT).

Benzyna bezołowiowa 95 - Zastosowanie

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON) - min. 98,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - min. 88,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l max 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 - 775,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 PN‑EN ISO 20884
PN‑EN ISO 20846
PN‑EN ISO 13032
Zawartość manganu mg/l max. 2,0 PN-EN 16135
Okres indukcyjny minuty min. 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) mg/100 ml max. 5 PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu     PN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
  Olefinowanego ​​​ ​%(V/V) max. 18,0
  Aromatycznego max. 35,0
Zawartość benzenu %(V/V) max. 1.0 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu %(m/m) max. 2,7 PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
 Zawartość związków tlenowych     PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
  metanol ​%(V/V)
max. 3,0
  etanol max 5,0
  alkohol izopropylowy Zawartość objętościowa 
w produkcie komponowania 
ograniczona maksymalną zawartością  tlenu 2,7 % (m/m)
  ​alkohol izobutylowy
  ​alkohol tert-butylowy
  ​etery (z 5 lub więcej atomami węgla)
  ​inne związki organiczne zawierające tlen
Prężność par (VP) ***)     PN-EN 13016-1
  ​okres letni kPa  45,0 - 60,0
  ​okres przejściowy 45,0 - 90,0
  ​okres zimowy 60,0 - 90,0
Destylacja      PN-EN ISO 3405
  ​​do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***) ​​​ ​%(V/V)  
    ​​okres letni 20,0 - 48,0
 

​​okres przejściowy 20,0 - 50,0
 

​okres zimowy 22,0 - 50,0
  ​do temp. 100 oC odparowuje (E100) 46,0 - 71,0
  ​do temp. 150 oC odparowuje (E150) min. 75,0
Temperatura końca destylacji (FBP) oC max. 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji  %(V/V) max. 2 PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***) -   PN-EN 228
  okres przejściowy max 1150

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680).

**) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679).

***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:

a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.​

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: