Dla biznesu

Benzyna bezołowiowa 95


Dodatki uszlachetniające zawarte w benzynie EuroSuper 95 zapewnią utrzymanie w czystości zaworów dolotowych i komór spalania, ograniczają korozję, poprawiają osiągi i pozytywnie wpływają na zużycie paliwa.

Charakterystyka

Produkowaną przez ORLEN benzynę bezołowiową o wartość liczby oktanowej badawczej 95 EuroSuper 95 wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi: myjącym (detergencyjnym), przeciwkorozyjnym i przeciwutleniającym. Detergent umożliwia utrzymanie w czystości układu dolotowego silnika, ogranicza tworzenie się osadów na zaworach dolotowych i w komorze spalania. Inhibitor korozji chroni przed korozją silnik i układ paliwowy samochodu. Wyniki specjalistycznych testów badawczych przeprowadzonych w akredytowanych jednostkach badawczych dowodzą, że zastosowane dodatki w znacznym stopniu ograniczają zużycie paliwa i tworzenie się osadów, zmniejszają także ryzyko uszkodzeń i chronią silnik.

Benzyna EuroSuper 95 umożliwia wykorzystanie pełnej mocy samochodu, zapewniając równomierną pracę silnika, co sprzyja zmniejszonemu zużyciu paliwa. Dodatki antyutleniające zapobiegają starzeniu benzyny, poprawiają jej stabilność i hamują zjawisko pogarszania się jego właściwości w ciągu magazynowania, przejawiające się ciemieniem paliwa, tworzeniem żywic i osadów.

Ponadto benzyna EuroSuper 95 sprawia, że silnik prawidłowo pracuje nawet w warunkach dużego obciążenia, zarówno w niskiej, jak i w wysokiej temperaturze. Stosowanie benzyny EuroSuper 95 zmniejsza zużycie silnika. Wydłuża się także żywotność świec i układu wydechowego. Benzyna EuroSuper 95 chroni katalizator i przedłuża jego trwałość oraz zmniejsza emisję węglowodorów i szkodliwych produktów spalania do atmosfery.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie

Benzyna bezołowiowa EuroSuper 95 przeznaczona jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Benzyna EuroSuper 95 spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680 z póź. zm.) Załącznik nr 1 benzyny w formacie E10, tj. zawierającej max. 10 %(V/V) etanolu.

Właściwości

Właściwość*)

Jednostka*)

Zakres*)

Metoda badań**)

 

 

minimum

maksimum

 

Liczba oktanowa badawcza(RON)

95,0

PN-EN ISO 5164

Liczba oktanowa motorowa (MON)

85,0

PN-EN ISO 5163

Zawartość ołowiu

mg/l

5,0

PN-EN 237

Gęstość w temp. 15 oC

kg/m3

720,0

775,0

PN-EN ISO 3675

 

 

 

 

PN-EN ISO 12185

Zawartość siarki

mg/kg

10,0

PN-EN ISO 13032

 

 

 

 

PN-EN ISO 20846

PN-EN ISO 20884

Zawartość manganu

mg/l

2,0

PN-EN 16135

PN-EN 16136

Okres indukcyjny

minuty

360

PN-ISO 7536

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

5

PN-EN ISO 6246

Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC)

klasa

klasa 1

PN-EN ISO 2160

Wygląd

jasny i przezroczysty

ocena wizualna

Zawartość węglowodorów typu

%(V/V)

 

 

PN-EN 15553

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

- olefinowego

 

18,0

 

- aromatycznego

 

35,0

 

Zawartość benzenu

%(V/V)

1,00

PN-EN 238

 

 

 

 

PN-EN 12177

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

Zawartość tlenu

%(m/m)

3,7

PN-EN 1601

 

 

 

 

PN-EN 13132

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

Zawartość związków tlenowych

%(V/V)

 

 

PN-EN 1601

- alkohol metylowy

 

3,0

PN-EN 13132

- alkohol etylowy

- alkohol izopropylowy

- alkohol izobutylowy

- alkohol tertbutylowy

- etery (z 5 lub więcej atomami C)

- inne związki organiczne zawierające tlen

 

10,0

12,0

15,0

15,0

22,0

15,0

PN-EN ISO 22854

 

 

 

 

 

Prężność par (VP) ***)

kPa

 

 

PN-EN 13016-1

okres letni

 

45,0

60,0

 

okres przejściowy

 

45,0

90,0

 

okres zimowy

 

60,0

90,0

 

Destylacja:

%(V/V)

 

 

PN-EN ISO 3405

- do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***)

 

 

 

 

okres letni

 

22,0

50,0

 

okres przejściowy

 

24,0

52,0

 

okres zimowy

 

24,0

52,0

 

- do temp. 100 oC odparowuje (E100)

 

46,0

72,0

 

- do temp. 150 oC odparowuje (E150)

 

75,0

 

Temperatura końca destylacji (FBP)

oC

210

PN-EN ISO 3405

Pozostałość po destylacji

%(V/V)

2

PN-EN ISO 3405

Indeks lotności (VLI) ***)

okres przejściowy

1164

PN-EN 228

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680 z póź. zm.).

**) Metody wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 2010 nr 55 poz. 332 z póź. zm.).

***) Wymagania odnośnie tzw. parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:

a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października,

c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: