DLA BIZNESU

Benzyna bezołowiowa 98


Benzyna Super Plus 98 jest nowoczesnym paliwem, zapewniającym prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę zużycia paliwa.

Charakterystyka

Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej 98 – Super Plus 98 jest nowoczesnym paliwem na wysokim europejskim poziomie jakości zarówno pod względem zgodności z obowiązującymi w Polsce normami, jak również pod względem walorów użytkowych i ekologicznych.

Benzyna Super Plus 98 zapewnia prawidłowe osiągi, równomierną pracę silnika oraz korzystną ekonomikę zużycia paliwa. Benzynę wzbogacono najwyższej jakości dodatkami uszlachetniającymi: myjącym (detergencyjnym), przeciwykorozyjnym i przeciwyutleniającym. Pakiet dodatków uszlachetniających gwarantuje m.in. utrzymanie czystości układu dolotowego silnika. Wyjątkowo staranna receptura sprawia, że produkt spełnia wysokie wymagania jakościowe potwierdzone w specjalistycznych testach silnikowych przeprowadzonych w akredytowanych jednostkach badawczych.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie

Benzyna Super Plus 98  przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej. Benzyna Super Plus 98 jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory.

Spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680 z póź. zm.) Załącznik nr 2 w odniesieniu do benzyny w formacie E5, tj. zawierającej max. 5 %(V/V) etanolu i jest odpowiednia dla pojazdów nieprzystosowanych do zasilania benzyną E10.

Właściwości

 

Właściwość*)

Jednostka*)

Zakres*)

Metoda badań**)

 

 

minimum

maksimum

 

Liczba oktanowa badawcza(RON)

98,0

PN-EN ISO 5164

Liczba oktanowa motorowa (MON)

88,0

PN-EN ISO 5163

Zawartość ołowiu

mg/l

5,0

PN-EN 237

Gęstość w temp. 15 oC

kg/m3

720,0

775,0

PN-EN ISO 3675

 

 

 

 

PN-EN ISO 12185

Zawartość siarki

mg/kg

10,0

PN-EN ISO 13032

 

 

 

 

PN-EN ISO 20846

PN-EN ISO 20884

Zawartość manganu

mg/l

2,0

PN-EN 16135

PN-EN 16136

Okres indukcyjny

minuty

360

PN-ISO 7536

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

5

PN-EN ISO 6246

Badanie działania korodującego na miedź  (czas: 3 h, temp.: 50 oC)

klasa

klasa 1

PN-EN ISO 2160

Wygląd

jasny i przezroczysty

ocena wizualna

Zawartość węglowodorów typu

%(V/V)

 

 

PN-EN 15553

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

- olefinowego

 

18,0

 

- aromatycznego

 

35,0

 

Zawartość benzenu

%(V/V)

1,00

PN-EN 238

 

 

 

 

PN-EN 12177

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

Zawartość tlenu

%(m/m)

2,7

PN-EN 1601

 

 

 

 

PN-EN 13132

 

 

 

 

PN-EN ISO 22854

Zawartość związków tlenowych

%(V/V)

 

 

PN-EN 1601

- metanol

 

3,0

PN-EN 13132

- etanol

 

5,0

PN-EN ISO 22854

- alkohol izopropylowy

 

Zawartość objętościowa w produkcie komponowania  ograniczona maksymalną zawartością  tlenu 2,7 % (m/m)

 

- alkohol izobutylowy

- alkohol tert-butylowy

- etery (z 5 lub więcej atomami węgla)

- inne związki organiczne zawierające tlen

Prężność par (VP) ***)

kPa

 

 

PN-EN 13016-1

okres letni

 

45,0

60,0

 

okres przejściowy

 

45,0

90,0

 

okres zimowy

 

60,0

90,0

 

Destylacja:

%(V/V)

 

 

PN-EN ISO 3405

- do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***)

 

 

 

 

okres letni

 

20,0

48,0

 

okres przejściowy

 

20,0

50,0

 

okres zimowy

 

22,0

50,0

 

- do temp. 100 oC odparowuje (E100)

 

46,0

71,0

 

- do temp. 150 oC odparowuje (E150)

 

75,0

 

Temperatura końca destylacji (FBP)

oC

210

PN-EN ISO 3405

Pozostałość po destylacji

%(V/V)

2

PN-EN ISO 3405

Indeks lotności (VLI) ***)

okres przejściowy

1150

PN-EN 228

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2015 poz.1680 z póź. zm.).

**) Metody wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. 2010 nr 55 poz. 332 z póź. zm.).

***) Wymagania odnośnie tzw. parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są określone w zależności od okresu:

a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września,

b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października,

c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: