DLA BIZNESU

VERVA 98 - paliwo premium


Paliwa Premium VERVA produkowane są ze starannie dobranych komponentów, z myślą o kierowcach oczekujących poprawy warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu. 

Charakterystyka

Paliwa Premium VERVA produkowane są ze starannie dobranych komponentów, których jakość kontrolowana jest w sposób ciągły na każdym etapie produkcji w nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie rafinerii w Płocku.

Paliwa najnowszej generacji VERVA stworzone z myślą o kierowcach oczekujących głównie poprawy warunków pracy silnika w różnych warunkach atmosferycznych i przy zmiennym obciążeniu.  Podwyższona zawartość dodatku myjącego zapewnia utrzymanie w czystości układu dolotowego, a wręcz umożliwia wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania wcześniej paliwa nieznanego pochodzenia.

 

Benzyna VERVA 98 produkowana jest zgodnie z wymaganiami Normy Zakładowej ZN-ORLEN-40  „Paliwa do pojazdów samochodowych. Benzyna bezołowiowa bezsiarkowa VERVA 98”

Wysoka jakość benzyny VERVA 98 oraz zastosowanie odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i zwiększenie osiągów silnika. Benzyna VERVA 98 wpływa korzystnie na żywotność silnika, zwiększając mechaniczną trwałość jego elementów (cylindrów, tłoków, pierścieni i zaworów).

Podwyższona zawartość dodatku czyszczącego wpływa na poprawę właściwości myjących benzyny VERVA 98, co zapewnia utrzymanie w czystości układu paliwowego i silnika samochodu. Skuteczność właściwości myjących przy zasilaniu benzyną VERVA oceniana była w oparciu o test na silniku Mercedes Benz M102E Metoda CEC F-05-93 Inlet Valve Cleanliness in the MB M102E Engine. Wynik - dla najwyższej, 4. kategorii paliw wg Światowej Karty Paliw górna granica osadów – 30 mg/zawór, VERVA 98 - poniżej 5 mg/zawór.

Benzynę VERVA 98 uszlachetniono odpowiednio dobranymi dodatkami o działaniu:

  • myjącym (detergencyjnym) - zapewniającym utrzymanie w czystości układu dolotowego (keep clean) i wtryskowego silnika, a nawet gwarantującym wyeliminowanie osadów powstałych podczas stosowania paliwa nieznanego pochodzenia i nie zawierającego detergentów (clean up),
  • przeciwkorozyjnym - zabezpieczającym elementy układu zasilania, spalania i wydechowego przed korozją,
  • przeciwutleniającym - chroniącym paliwo przed degradacją podczas przechowywania.

Nie zawiera dodatków metalicznych na bazie manganu, w tym trikarbonylku (metylocyklopentadieno) manganowego (MMT).

Zastosowanie

Paliwo przeznaczone jest do silników benzynowych z zapłonem iskrowym, których konstrukcja pozwala na stosowanie benzyny bezołowiowej. Benzyna VERVA 98 jest przeznaczona do zasilania silników samochodowych wyposażonych w katalizatory.

Właściwości

Parametry Jednostki Zakres Metoda badań
Liczba oktanowa badawcza (RON) - min. 98,0 PN-EN ISO 5164
Liczba oktanowa motorowa (MON) - min. 88,0 PN-EN ISO 5163
Zawartość ołowiu mg/l max. 5,0 PN-EN 237
Gęstość w temp. 15 oC kg/m3 720,0 - 775,0 PN‑EN ISO 12185
PN‑EN ISO 3675 
Zawartość siarki mg/kg max. 10,0 PN‑EN ISO 20884
PN‑EN ISO 20846
PN‑EN ISO 13032
Zawartość manganu mg/l max. 2,0 PN-EN 16135
Okres indukcyjny minuty min. 360 PN-ISO 7536
Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem) mg/100 ml max. 5 PN-EN ISO 6246
Badanie działania korodującego na miedź (czas: 3 h, temp.: 50 oC) klasa klasa 1 PN-EN ISO 2160
Wygląd - jasna i przezroczysta ocena wizualna
Zawartość węglowodorów typu     PN-EN 15553
PN-EN ISO 22854
  Olefinowanego ​​​ ​%(V/V) max. 18,0
  Aromatycznego max. 35,0
Zawartość benzenu %(V/V) max. 1.0 PN-EN 238
PN-EN 12177
PN-EN ISO 22854
Zawartość tlenu %(m/m) max. 2,7 PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
 Zawartość związków tlenowych     PN-EN 1601
PN-EN 13132
PN-EN ISO 22854
  metanol ​%(V/V)
max. 3,0
  etanol max 5,0  
  alkohol izopropylowy Zawartość objętościowa 
w produkcie komponowania 
ograniczona maksymalną zawartością  tlenu 2,7 % (m/m)
 
  ​alkohol izobutylowy  
  ​alkohol tert-butylowy  
  ​etery (z 5 lub więcej atomami węgla)  
  ​inne związki organiczne zawierające tlen  
Prężność par (VP) ***)     PN-EN 13016-1
  ​okres letni kPa  45,0 - 60,0
  ​okres przejściowy 45,0 - 60,0
  ​okres zimowy 60,0 - 90,0
Destylacja      PN-EN ISO 3405
  ​​do temp. 70 oC odparowuje (E70) ***) ​​​ ​%(V/V)  
    ​​okres letni 20,0 - 48,0
 

​​okres przejściowy 20,0 - 50,0
 

​okres zimowy 22,0 - 50,0
  ​do temp. 100 oC odparowuje (E100) 46,0 - 71,0
  ​do temp. 150 oC odparowuje (E150) min. 75,0
Temperatura końca destylacji (FBP) oC max. 210 PN-EN ISO 3405
Pozostałość po destylacji  %(V/V) max. 2 PN-EN ISO 3405
Indeks lotności (VLI) ***) -   PN-EN 228
  okres przejściowy max 1150
       

*) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1680). 

**) Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie metod
badania jakości paliw ciekłych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1679).

***) Wymagania odnośnie parametrów lotnościowych benzyny dla krajowych warunków klimatycznych są
określone w zależności od okresu:

a) letniego – od dnia 1 maja do dnia 30 września.

b) przejściowego – od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

c) zimowego – od dnia 1 listopada do końca lutego.​

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Paliwa Sp. z o.o.​ 


Biuro Obsługi Klienta 
ul. Zglenickiego 46a
09-411 Płock

Stacjonarne:            801 805 541
Komórkowe:           +48 (24) 365 72 91


Klienci Kluczowi

Stacjonarne:            801 805 543
Komórkowe:           +48 (24) 365 72 93


Dział Komunikacji i Marketingu

E-mail: media.orlenpaliwa@orlen.pl​

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem

Zakup powyżej 3 m3 :

Wybierz produkt:

Dane firmy

Dane do kontaktu

Zakup poniżej 3 m3 :

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą ORLEN. W związku z deklarowanym kryterium zakupu zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla dużych klientów indywidualnych: