DLA BIZNESU

Benzyna surowa


Benzyna surowa przeznaczona jest jako wsad do pirolizy lub w innych procesach przemysłu petrochemicznego oraz w procesach specyficznych (m.in. krakowanie, reforming, izomeryzacja, polimeryzacja). Charakteryzuje się ona niską zawartością siarki i węglowodorów aromatycznych.

Charakterystyka

​Frakcja szczytowa, pozyskiwana w trakcie procesu zachowawczej, atmosferycznej przeróbki ropy naftowej:

  • charakteryzuje się niską zawartością siarki i węglowodorów aromatycznych
  • jest bardzo dobrym surowcem w procesach pirolizy węglowodorów ze względu na niską zawartość chloru – poniżej 1 ppm, arsenu – poniżej 1 ppb, ołowiu – poniżej 100 ppb

Zastosowanie

  • wsad do procesu pirolizy
  • surowiec w procesach specyficznych tj.: izomeryzacja, reforming

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w cysternach kolejowych 
  • załadunek do cystern kolejowych: odgórny
  • podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR:

Numer UN (numer ONZ): UN 1268

Prawidłowa nazwa przewozowa UN: PRODUKTY NAFTOWE, I.N.O.

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

ADR – klasa 3

RID – klasa 3

Numer rozpoznawczy zagrożenia: 33

Klasa/Kod klasyfikacyjny: 3/F1

Grupa pakowania: I

  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 2710 12 11

Właściwości

Własność Jednostki Parametry wymagane
​Gęstość w 15 °C
g/cm3 0,740
Zawartość siarki %(m/m) 0,18
Zawartość ołowiu ppb 100
Wygląd - ​Jasny, przezroczysty,
bez widocznych zanieczyszcze
i wody

​Skład frakcyjny

- początek destylacji, [oC], n.n.

- koniec destylacji, [oC], n.w.

 

°C

°C

 

30

200

Zawartość węglowodorów aromatycznych % (m/m) 10,00
​Liczba kwasowa mgKOH/g 1,00

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom. +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Marek Jędros
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem