DLA BIZNESU

BIO100


Charakterystyka

BIO100 (estry metylowe kwasów tłuszczowych) jest biopaliwem produkowanym na bazie olejów roślinnych, przeznaczonym do pojazdów z silnikiem diesla. BIO100 i konwencjonalny olej napędowy wykazują podobną charakterystykę fizyko-chemiczną. Oferowane biopaliwo zapewnia korzystny wpływ na pracę i trwałość silnika, a dzięki dobrym właściwościom smarnym zabezpiecza aparaty wtryskowe przed nadmiernym zużyciem. Wyższa zawartość tlenu w stosunku do tradycyjnego oleju napędowego zapewnia lepsze spalanie, a wysoka wartość liczby cetanowej - dobre osiągi silnika. 

Biopaliwo spełnia standardy jakościowe określone dla biodiesla w normie PN-EN 14214, obowiązującej na rynkach Unii Europejskiej.Ze względu na właściwości niskotemperaturowe (temperaturę zablokowania zimnego filtru – CFPP) rozróżnia się trzy gatunki biopaliwa BIO100: B, D i F (odpowiadające paliwom klimatu umiarkowanego) oraz klasę 2 odpowiadającą paliwu klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego:

  • BIO100 gatunek B o CFPP nie wyższej niż 0 oC,
  • BIO100 gatunek D o CFPP nie wyższej niż -10 oC,
  • BIO100 gatunek F o CFPP nie wyższej niż -20 oC.

Biopaliwo BIO100 o właściwościach podanych w powyższym zestawieniu stosuje się w okresach:

  • gatunek B dla klimatu umiarkowanego - w okresie letnim - od 16 kwietnia do 30 września,
  • gatunek D dla klimatu umiarkowanego - w okresie przejściowym - od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada,
  • gatunek F dla klimatu umiarkowanego - w okresie zimowym - od 16 listopada do końca lutego.

Stosowanie BIO100 chroni środowisko naturalne. Powoduje znaczne obniżenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych, zarówno podczas procesu produkcji biopaliwa, jak i jego użytkowania. Jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i dodatkowo biodegradowalne.

Biopaliwo BIO100 jest obecnie oferowane w sprzedaży hurtowej. W celu zakupu prosimy o użycie formularza kontaktowego znajdującego się na dole tej strony.  ​

Zastosowanie

Biopaliwo BIO100 jest przeznaczone do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) przystosowanych do zasilania tym paliwem. Kierowcom tankującym BIO100 zaleca się uprzednie sprawdzenie możliwości jego zastosowania u producenta pojazdu.

Właściwości

BIO100 posiada właściwości zgodne z PN-EN 14214 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r., w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych jak również Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 22 kwietnia 2010 r., w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych:

Parametry
B, D, F
Jednostki Zakres Metoda badań
Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych 
[%(m/m)] min. 96,5 PN-EN 14103
Gęstość w temp. 15o [kg/m3] 860,0 ÷ 900,0 PN-ISO 3675
​Lepkość kinematyczna w temp. 40oC [mm²/s] 3,50 ÷ 5,00 PN-ISO 3104
​Temperatura zapłonu oC min. 101 PN-ISO 2719
Zawartość siarki [mg/kg] max. 10 PN-ISO 20846
Pozostałość po koksowaniu (z
10% pozostałości destylacyjnej) 5)6)
%(m/m) max. 0,30 PN-EN ISO 10370
Liczba cetanowa - min. 51 PN-ISO 5165
Zawartość popiołu siarczanowego [%(m/m)] max. 0,02 PN-ISO 3987
Zawartość wody [​mg/kg] max. 500 ​PN-ISO 12937
Całkowita zawartość zanieczyszczeń [mg/kg] max. 24 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego
na miedź (czas: 3 h, temp.: 50oC)
stopień
 korozji
max. 1 PN-ISO 2160
Stabilność oksydacyjna w temp. 110 oC [h] min. 8 PN-EN 15751
Liczba kwasowa [mg KOH/g] max. 0,50 PN-EN 14104
Liczba jodowa [g jodu/100g] max. 120 PN-EN 14111
Zawartość estru metylowego
kwasu linolenowego
[%(m/m)] max. 12 PN-EN 14103
Zawartość estru metylowego
kwasów polienowych
[%(m/m)] max. 1 PN-EN 15779
Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14110
Zawartość monoacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,70 PN-EN 14105
Zawartość diacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14105
Zawartość triacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14105
Zawartość wolnego glicerolu [%(m/m)] max. 0,02 PN-EN 14105
Zawartość ogólnego glicerolu [%(m/m)] max. 0,25 PN-EN 14105
Zawartość metali grupy I (Na+K) [mg/kg] max. 5,0 PN-EN 14538
Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP) [mg/kg] max. 5,0 PN-EN 14538
Zawartość fosforu [mg/kg] max. 4,0 PN-EN 14107
​Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
°C   PN-EN 116​
  dla gatunku B max. 0
  dla gatunku D max. - 10
  dla gatunku F max. - 20
​Temperatura mętnienia °C   PN-ISO 3015
  dla gatunku B max. 5
  dla gatunku D max. -3
  dla gatunku F max. - 3

Kontakt

Ewelina Salamon
Menedżer sprzedaży

​tel. +48 24 25 661 62
kom. +48 691 991 835
ewelina.salamon@orlen.pl