DLA BIZNESU

Biodiesel RME/FAME


Biodiesel RME/FAME jako biokomponent przy produkcji tradycyjnego oleju napędowego. Posiada właściwości fizykochemiczne zbliżone do oleju napędowego, ponadto jest paliwem odnawialnym i biodegradowalnym. Produkowany jest na bazie olejów roślinnych, tj. oleju rzepakowego lub innych surowców pochodzenia biologicznego. Biodiesel RME/FAME posiada niską zawartość siarki.

Charakterystyka

Biodiesel FAME powstaje w procesie transestryfikacji olejów roślinnych z metanolem, natomiast Biodiesel RME jest produkowany z oleju rzepakowego.

Jego stosowanie obniża całkowitą emisję gazów cieplarnianych (GHG), czego dowodem jest Certyfikat potwierdzający spełnienie Kryteriów Zrównoważonego Rozwoju.

Produkowany w ORLEN Południe Biodiesel RME/FAME jest zgodny z normami polskimi i europejskimi

  • bardzo dobre właściwości smarne wpływają korzystnie na pracę i trwałość silnika
  • posiada niską zawartość siarki

Zastosowanie

Jako komponent stosowany w mieszance z tradycyjnym olejem napędowym.

Transport i sprzedaż

  • sprzedaż w cysternach kolejowych i autocysternach
  • załadunek do autocystern: oddolny i odgórny
  • nie podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID i ADR
  • godziny otwarcia od poniedziałku od godz. 6.00 do soboty do godziny 14.00 w trybie ciągłym
  • sprzedaż w procedurze akcyzy zawieszonej i zapłaconej
  • kod CN produktu: 3826 00 10

Właściwości

Parametry
B, D, F
Jednostki Zakres Metoda badań
Zawartość estrów metylowych
kwasów tłuszczowych 
[%(m/m)] min. 96,5 PN-EN 14103
Gęstość w temp. 15o [kg/m3] 860,0 ÷ 900,0 PN-ISO 3675
​Lepkość kinematyczna w temp. 40oC [mm²/s] 3,50 ÷ 5,00 PN-ISO 3104
​Temperatura zapłonu oC min. 101 PN-ISO 2719
Zawartość siarki [mg/kg] max. 10 PN-ISO 20846
Pozostałość po koksowaniu (z
10% pozostałości destylacyjnej) 5)6)
%(m/m) max. 0,30 PN-EN ISO 10370
Liczba cetanowa - min. 51 PN-ISO 5165
Zawartość popiołu siarczanowego [%(m/m)] max. 0,02 PN-ISO 3987
Zawartość wody [​mg/kg] max. 300 ​PN-ISO 12937
Całkowita zawartość zanieczyszczeń [mg/kg] max. 20 PN-EN 12662
Badanie działania korodującego
na miedź (czas: 3 h, temp.: 50oC)
stopień
 korozji
max. 1 PN-ISO 2160
Stabilność oksydacyjna w temp. 110 oC [h] min. 8 PN-EN 15751
Liczba kwasowa [mg KOH/g] max. 0,50 PN-EN 14104
Liczba jodowa [g jodu/100g] max. 120 PN-EN 14111
Zawartość estru metylowego
kwasu linolenowego
[%(m/m)] max. 12 PN-EN 14103
Zawartość estru metylowego
kwasów polienowych
[%(m/m)] max. 1 PN-EN 15779
Zawartość alkoholu metylowego [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14110
Zawartość monoacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,70 PN-EN 14105
Zawartość diacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14105
Zawartość triacylogliceroli [%(m/m)] max. 0,20 PN-EN 14105
Zawartość wolnego glicerolu [%(m/m)] max. 0,02 PN-EN 14105
Zawartość ogólnego glicerolu [%(m/m)] max. 0,25 PN-EN 14105
Zawartość metali grupy I (Na+K) [mg/kg] max. 5,0 PN-EN 14538
Zawartość metali grupy II (Ca+Mg)(ICP) [mg/kg] max. 5,0 PN-EN 14538
Zawartość fosforu [mg/kg] max. 4,0 PN-EN 14107
​Temperatura zablokowania zimnego
filtru (CFPP)
°C   PN-EN 116​
  dla gatunku B max. 0
  dla gatunku D max. - 10
  dla gatunku F max. - 10
​Temperatura mętnienia °C   PN-ISO 3015
  dla gatunku B max. 5
  dla gatunku D max. -3
  dla gatunku F max. - 3
  Test zimnej filtracji (CSFT)(1)  [s] max. 200 ASTM D 7501

(1) Obowiązuje od 1 październia do 15 kwietnia - dodatkowe wymaganie ORLEN S.A.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

ORLEN Południe – Sprzedaż i Obsługa Klienta

Katarzyna Schleis
Kierownik

​tel. +48 24 201 01 19
kom: +48 605 437 787
katarzyna.schleis@orlen.pl​​
 

​Agnieszka Mentel-Januszek
Przedstawiciel Handlowy​​

tel. +48 24 201 00 68
kom. +48 601 430 864
agnieszka.mentel@orlen.pl

Marek Jędros
Przedstawiciel Handlowy

tel. +48 24 201 00 60
kom: +48 601 439 037
marek.jedros@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem